« Najít podobné dokumenty

Obec Zbyslavice - Informace o konání veřejného zasedání zastupitelstva obce Zbyslavice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Zbyslavice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pozvánka na zasedání (30.15 kB)
Obec Zbyslavice,Ve Dvoře 81,742 83 Zbyslavice
Informace
o konání 16.zasedání zastupitelstva obce Zbyslavice
Obecní úřad Zbyslavice  souladu s § 93 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení) v platném znění informuje o konání 16.zasedání Zastupitelstva obce Zbyslavice,svolaného starostkou obce Regínou Vřeskou
Doba a čas konání: středa 14.dubna 2021 v 17:00
MÍSTO konání: JÍDELNA Hospůdky na kopečku ve Zbyslavicích
Návrh programu:
1.Zahájení <.>
2.Organizační záležitosti <.>
3.Finanční oblast
3.1.Návrh závěrečného účtu obce za rok 2020
3.2.Návrh účetní závěrky hospodaření obce za rok 2020
3.3.Návrh účetní závěrky ZŠ a MŠ obce Zbyslavice za rok 2020
3.4.Čerpání rozpočtu roku 2021,rozpočtová opatření roku 2021
3.5.Pravidla na individuální dotace z rozpočtu obce na rok 2021
4.Školství
4.1.Počet dětí v MŠ <,>
4.2.Souhlas obce – MAP rozvoj vzdělání na území správního obvodu ORP Ostrava III
5.CETIN - návrh Smlouvy výstavba nové základnové stanice RDTF sítě CETIN „47422_NJZBS“
6.Návrh přísedícího Okresního soudu v Novém Jičíně
7.Informace – kultura,sport,komunální odpady,výstavba,rekonstrukce
8.Dotace
9.Delegování zástupce na Valnou hromadu spol.Asompo,a.s <.>
10.Návrh na pověření oddávajícího z řad členů zastupitelstva obce Zbyslavice
11.Různé
12.Diskuse
13.Závěr
<br>
XXXXXX XXXXXX,v.r <.>
starostka obce
Vyvěšeno na úřední desce dne: 7.dubna 2021
Sejmuto z úřední desky dne: 14.dubna 2021
43%
<br> 4}}

Načteno

edesky.cz/d/4567055

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Zbyslavice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz