« Najít podobné dokumenty

Obec Dražůvky - Rozpočtové opatření č. 3

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dražůvky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

rozpoctove_opatreni_c._3-2021.pdf
Obec Dražůvky,IČO 00488429 KEO4 1.8.10 URGUG
<br> Rozpočtové změny 5 důvodovou zprávou
<br> Schválené rozpočtové opatření č.3í2021
<br> Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:
<br> Příjmy Par Po! orgl orgz N+Z+Uz ZJ Původní hodnota Změna Po změně Název 1) 1356 95 000,00 5 000,00 100 000.00 Příjmy úhrad za dobývání nerostů a Celkem za Par: 95 000,00 5 000,00 100 000,00 Příjmy celkem 95 000,00 5 000,00 100 000,00 Výdaje ' Par Po! org! org2 N+Z-I-Uz ZJ Původní hodnota Změna Po změně Název 2) 2212 6122 0.00 130 000,00 130 000.00 Stroje,přístroje a zařízení Celkem za Par: 2212 0,00 130 000,00 130 000,00 Silnice 3) 2321 0121 10 000,00 5 000,00 15 000.00 Budovy,XXXX a stavby Celkem za Par: XXXX XX XXX,XX 5 000.00 15 000,00 Odvádění & čištění odpadních vod a 4) 3633.6121 150 000,00 120 000,00 270 000,00 Budovy,XXXX a Stavby Celkem za Par: XXXX XXX XXX,XX 120 000,00 270 000,00 Veřejné osvětlení 5) 3639 5171 0.00 20 000.00 20 000.00 Opravy a udržování Celkem za Par: 3639 0,00 20 000,00 20 000,00 Komunální služby a územní rozvoj 6171 5137 120 000,00 -70 000,00 50 000,00 Drobný hmotný dlouhodobý majet 6) 6171 6121 200 000,00 160 000,00 360 000,00 Budovy,XXXX a stavby Celkem za Par: XXXX XXX XXX,XX 90 000,00 410 000,00 Činnost místní správy Výdaje celkem 480 000,00 365 000,00 845 000,00 Financování XXX XXX org.! orgz N+Z+Uz ZJ Původní hodnota Změna Po změně Název 8115 2 834 000,00 360 000,00 3 194 000,00 Změna stavu krátkodobých prost Celkem za Par: 2 834 000,00 360 000,00 3 194 000,00 Financování celkem 2 834 000,00 360 000,00 3 194- 000,00 Změna závazných ukazatelů Příjmy XXX XXX org! orgZ Původní Změna Po změně Název XXXX XXXX XXXXX XXXXX 4 123 900,00 5 000,00 4 128 900,00 Bez paragrafu Příjmy celkem 4 123 900,00 5 000,00 4 128 900,00 Výdaje Par Po! arg: orgz Původní Změna Po změně Název 2212 XXXX XXXXX XXXXX 38 000,00 130 000,00 168 000,00 Silnice 2321 XXXX XXXXX XXXXX 10 000,00 5 000,00 15 000,00 Odvádění & čištění odpadních vod a 3631 XXXX XXXXX XXXXX 22...

Načteno

edesky.cz/d/4566385


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dražůvky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz