« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Nová Bělá - Příkaz o DZ č. 583521 - kanal. Nová Bělá III. et., ul. Krmelínská, Mitrovická

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Nová Bělá.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příkaz o DZ č. 583521 - kanal. Nová Bělá III. et., ul. Krmelínská, Mitrovická.pdf
Prokešovo nám.8,729 30 Ostrava IČ 00845 451 DIČ CZ 00845 451
1/4 www.ostrava.cz Číslo účtu 27-1649297309/0800
posta@ostrava.cz ID DS 5zubv7w
<br> Magistrát města Ostravy
odbor dopravy
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
<br>
Kanalizace Nová Bělá,III.etapa,ul.Mitrovická,ul.Krmelínská
___________________________________________________________________________
<br> Opatření obecné povahy
<br> podle §§171-173 zákona č.500/2004 Sb.správní řád,ve znění pozdějších předpisů a
podle §77,odst.5,zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních komunikacích a
změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů
<br>
<br> Příkaz o dopravním značení (dočasném)
<br>
Odbor dopravy Magistrátu města Ostravy podle §124,odst.6,zákona
č.361/2000 Sb.ve znění pozdějších předpisů věcně příslušný a podle §2,zákona č.314/2002 Sb <.>
a §19,vyhlášky č.388/2002 Sb.místně příslušný úřad obce s rozšířenou působností stanoví pro
silnice II.-III.tř.a pro místní komunikace I.-II.tř.ve svém územním obvodu a na základě předání
žádosti a na základě předání žádosti od ÚMOb Nová Bělá z důvodu vhodnosti i pro MK III.a IV <.>
třídy a veřejné účelové komunikace na jejich území a na základě předání žádosti z důvodu
vhodnosti Krajským úřadem MS kraje i pro sil.I/58 ul.Plzeňskou ve smyslu §77,zákona č <.>
361/2000 Sb.ve znění pozdějších předpisů,se souhlasem DI MŘ Policie ČR Ostrava č.j.KRPT-
6194-76/ČJ-2020-070706 přechodnou úpravu silničního provozu takto:
<br>
<br> Příkaz o dopravním značení č.5835 / 21
<br>
ul.Mitrovická,Krmelínská
Podmínky příkazu:
1.Příkaz bude proveden podle ověřených příloh: Kanalizace Nová Bělá – III.etapa (výkr.č.H.2 <,>
<br> H.3,H.4,H.5,H.8,H.9,H.10,zprac.XXXX XXXXXX,březen XXXX,formáty XAX,XAX,XAX,8A4 <,>
4A4,4A4,4A4 + 2 x sig.plán SSZ,2 x formát A4 -za účelem zveřejnění zmenšeno na 9x
formát A4) <.>
<br> 2.Po uplynutí doby stanovené v bodě č.6 příkazu bude dopr.značení
a zařízení včetně změn v této souvisl...
o23_5835_165796_OOP_kanal_KrmelinskaMitrovicka_prilH9.pdf
2021-03-30T09:44:18+0200
Ing.XXXXX XXXXXXXXX XXdbXbXXXfXXXeXdXXXaXXXXXXXXbbXfaXXcXXXd
o20_5835_165796_OOP_kanal_KrmelinskaMitrovicka_prilH10.pdf
2021-03-30T09:44:27+0200
Ing.XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXbXfcXefXXXXXfXdXXXXcXfbXdcXcdXXXc
o17_5835_165796_OOP_kanal_KrmelinskaMitrovicka_prilSP.pdf
2021-03-30T09:44:34+0200
Ing.XXXXX XXXXXXXXX bXXcXXXeXeXXXXXXXdXaXXcaXXXXXXXXXXXdXXXe
o14_5835_165796_OOP_kanal_KrmelinskaMitrovicka_prilH2.pdf
2021-03-30T09:43:41+0200
Ing.XXXXX XXXXXXXXX bXeXaXfXbXdcXcXfXXXXbbacbXXXdXfXXXcfXdXf
o11_5835_165796_OOP_kanal_KrmelinskaMitrovicka_prilH3.pdf
2021-03-30T09:43:49+0200
Ing.XXXXX XXXXXXXXX XXcXXfXdXbaXXXXfXXdcabXXeXXXXcXXXXdeXXXb
o8_5835_165796_OOP_kanal_KrmelinskaMitrovicka_prilH4.pdf
Vážní
<br> Pálená
<br> Krčmarských
<br> Malá strana
<br> Krm
elín
<br> ská
<br> Kožná
<br> 22/7
<br> 23/1
<br> 23/2
<br> 23/224
<br> 25/1
<br> 25/226/1
<br> 26/2
<br> 27
<br> 28/1
<br> 28/2
<br> 29
<br> 30/1
<br> 30/2
<br> 30/3
<br> 30/4
<br> 30/5
<br> 30/6
<br> 31
<br> 31
<br> 32
<br> 33/1
<br> 33/2
<br> 33/3
<br> 33/4
33/5
<br> 35
<br> 35
<br> 36/1
<br> 36
/2
<br> 36
/3
<br> 36/4
<br> 37
<br> 38
<br> 39
<br> 40
<br> 41
<br> 42
<br> 43/1
43/1
<br> 43/2
<br> 43/2
<br> 43/3 43/3
<br> 45
<br> 46
<br> 47
/1
<br> 47/247/2
<br> 48/1
<br> 48/2
<br> 48/3
50
<br> 51
<br> 52
<br> 53/1
<br> 53/2
<br> 55/1
<br> 55/1
<br> 55/2
<br> 55/3
<br> 55/4
<br> 57
<br> 58/1
<br> 58/2
58/3
<br> 58/4
<br> 58/5
<br> 59/1
<br> 59/2
<br> 59/2
<br> 60
<br> 61
<br> 62/1
<br> 62/2
<br> 62/2
<br> 63
<br> 64/1
<br> 64/2
<br> 64/3
<br> 65
<br> 66
<br> 67
<br> 68
<br> 69
<br> 70
<br> 71
<br> 72
<br> 73
<br> 74
<br> 75/1
<br> 75/2
<br> 75/3
<br> 75/4
<br> 76
<br> 77/1
<br> 77/2
<br> 77/3
<br> 77/4
<br> 77/5
<br> 77/6
<br> 80/1
<br> 80/2
<br> 80/3
<br> 80/4
<br> 80/8
<br> 81
<br> 82/1
<br> 82/2
<br> 83
<br> 84
<br> 85
<br> 86/1
<br> 86/2
<br> 87/1
<br> 87/2
<br> 88/1
<br> 88/2
<br> 89
<br> 90
<br> 91
<br> 92
<br> 93
<br> 94 95
<br> 9697/1
97/2
<br> 97/2
<br> 101
<br> 104/2
<br> 458/1
<br> 458/2
<br> 460
<br> 461
<br> 462/1
<br> 462/2
<br> 463
<br> 463
<br> 464
<br> 465
<br> 466
<br> 467
<br> 468
<br> 469
<br> 470
<br> 471
<br> 472
<br> 474
<br> 475
476/1
<br> 476/2
<br> 477
<br> 478
<br> 479
<br> 482
<br> 483
<br> 483
<br> 484
<br> 485/1 485/2
<br> 486/1
<br> 486/2
<br> 486/4
<br> 488
<br> 489
<br> 490
<br> 491
<br> 492
<br> 493/1
<br> 493/2
<br> 493/3
<br> 493/4
<br> 493/5
<br> 494/1
<br> 497/1 497/2
<br> 497/3
<br> 497/4
<br> 497/5
497/6
<br> 497/6 497/7497/7
<br> 497/8
<br> 497/9 497/9
497/10
<br> 497/10
<br> 498
<br> 499
500
<br> 501
<br> 502/1
<br> 502/2
<br> 503
<br> 504
<br> 505
506
<br> 507
<br> 508
509/1
<br> 509/2
<br> 509/3
<br> 510
<br> 511/2
<br> 511/3
<br> 511/4
<br> 512/1
512/2
<br> ...
o5_5835_165796_OOP_kanal_KrmelinskaMitrovicka_prilH5.pdf
Vážní
<br> Pálená
<br> Krčmarských
<br> Malá strana
<br> Pá
len
<br> á
<br> Kožná
<br> 22/7
<br> 23/1
<br> 23/2
<br> 23/224
<br> 25/1
<br> 25/226/1
<br> 26/2
<br> 27
<br> 28/1
<br> 28/2
<br> 29
<br> 30/1
<br> 30/2
<br> 30/3
<br> 30/4
<br> 30/5
<br> 30/6
<br> 31
<br> 31
<br> 32
<br> 33/1
<br> 33/2
<br> 33/3
<br> 33/4
33/5
<br> 35
<br> 35
<br> 36/1
<br> 36
/2
<br> 36
/3
<br> 36/4
<br> 37
<br> 38
<br> 39
<br> 40
<br> 41
<br> 42
<br> 43/1
43/1
<br> 43/2
<br> 43/2
<br> 43/3 43/3
<br> 45
<br> 46
<br> 47
/1
<br> 47/247/2
<br> 48/1
<br> 48/2
<br> 48/3
50
<br> 51
<br> 52
<br> 53/1
<br> 53/2
<br> 55/1
<br> 55/1
<br> 55/2
<br> 55/3
<br> 55/4
<br> 57
<br> 58/1
<br> 58/2
58/3
<br> 58/4
<br> 58/5
<br> 59/1
<br> 59/2
<br> 59/2
<br> 60
<br> 61
<br> 62/1
<br> 62/2
<br> 62/2
<br> 63
<br> 64/1
<br> 64/2
<br> 64/3
<br> 65
<br> 66
<br> 67
<br> 68
<br> 69
<br> 70
<br> 71
<br> 72
<br> 73
<br> 74
<br> 75/1
<br> 75/2
<br> 75/3
<br> 75/4
<br> 76
<br> 77/1
<br> 77/2
<br> 77/3
<br> 77/4
<br> 77/5
<br> 77/6
<br> 80/1
<br> 80/2
<br> 80/3
<br> 80/4
<br> 80/8
<br> 81
<br> 82/1
<br> 82/2
<br> 83
<br> 84
<br> 85
<br> 86/1
<br> 86/2
<br> 87/1
<br> 87/2
<br> 88/1
<br> 88/2
<br> 89
<br> 90
<br> 91
<br> 92
<br> 93
<br> 94
95
<br> 9697/1
97/2
<br> 97/2
<br> 101
<br> 458/1
<br> 458/2
<br> 460
<br> 461
<br> 462/1
<br> 462/2
<br> 463
<br> 463
<br> 464
<br> 465
<br> 466
<br> 467
<br> 468
<br> 469
<br> 470
<br> 471
<br> 472
<br> 474
<br> 475
476/1
<br> 476/2
<br> 477
<br> 478
<br> 479
<br> 482
<br> 483
<br> 483
<br> 484
<br> 485/1 485/2
<br> 486/1
<br> 486/2
<br> 486/4
<br> 487
<br> 488
<br> 489
<br> 490
<br> 491
<br> 492
<br> 493/1
<br> 493/2
<br> 493/3
<br> 493/4
<br> 493/5
<br> 494/1
<br> 497/1 497/2
<br> 497/3
<br> 497/4
<br> 497/5
497/6
<br> 497/6 497/7497/7
<br> 497/8
<br> 497/9 497/9
497/10
<br> 497/10
<br> 498
<br> 499
500
<br> 501
<br> 502/1
<br> 502/2
<br> 503
<br> 504
<br> 505
506
<br> 507
<br> 508
509/1
<br> 509/2
<br> 509/3
<br> 510
<br> 511/2
<br> 511/3
<br> 511/4
<br> 512/1
512/2
<br> 512/3
...
o2_5835_165796_OOP_kanal_KrmelinskaMitrovicka_prilH8.pdf
1
<br> 4
<br> 3
<br> 7
<br> /
<br> 1
<br> 1
<br> 4
<br> 3
<br> 7
<br> /
<br> 2
<br> 1
<br> 4
<br> 3
<br> 8
<br> 1
<br> 4
<br> 4
<br> 0
<br> 1
<br> 4
<br> 4
<br> 2
<br> 1
<br> 4
<br> 4
<br> 6
<br> 1
<br> 5
<br> 1
<br> 6
<br> 1
<br> 5
<br> 1
<br> 8
<br> 1
<br> 5
<br> 1
<br> 9
<br> 1
<br> 5
<br> 2
<br> 0
<br> /
<br> 1
<br> 1
<br> 5
<br> 2
<br> 1
<br> /
<br> 9
<br> 1
<br> 6
<br> 3
<br> 5
<br> /
<br> 1
<br> 1639/1
<br> 1
<br> 4
<br> 2
<br> 6
<br> 1
<br> 4
<br> 7
<br> 2
<br> /
<br> 2
<br> 4
<br> 1
5
2
6
/1
<br> 6
<br> 1
<br> 4
<br> 3
<br> 9
<br> /
<br> 1
<br> 1
<br> 4
<br> 3
<br> 9
<br> /
<br> 2
<br> 1
<br> 4
<br> 3
<br> 9
<br> /
<br> 3
<br> 1
<br> 5
<br> 2
<br> 1
<br> /
4
<br> 1
<br> 6
<br> 3
<br> 9
<br> /
<br> 2
<br> 1
<br> 6
<br> 3
<br> 9
<br> /
<br> 2
<br> I
<br> P
<br>
<br> 1
<br> 0
<br> a
<br> E
<br>
<br> 1
<br> 3
<br> :
<br>
<br> M
<br> i
<br> m
<br> o
<br>
<br> c
<br> y
<br> k
<br> l
<br> o
<br> I
P
<br>
4
<br> b
<br> E
<br>
1
<br> 3
<br> :
<br> M
<br> i
m
<br> o
<br>
M
<br> H
<br> D
<br> B
<br>
1
<br> A
<br> u
<br> t
o
<br> b
<br> u
<br> s
<br> o
<br> v
<br> á
<br>
z
<br> a
<br> s
<br> t
á
<br> v
<br> k
<br> a
<br>
<br> D
<br> P
<br> O
<br>
"
<br> K
<br> r
m
<br> e
<br> l
í
n
<br> s
<br> k
<br> á
<br> "
<br> E
<br>
<br> 1
<br> 3
<br> :
<br>
<br> M
<br> I
<br> M
<br> O
<br>
<br> D
<br> O
<br> P
<br> R
<br> A
<br> V
<br> N
<br> Í
<br> B
<br>
<br> 4
<br> B
<br>
<br> 2
<br> O
<br> B
<br> S
<br> L
<br> U
<br> H
<br> Y
<br> u
<br> l
<.>
<br>
<br> K
<br> r
<br> m
<br> e
<br> l
í
<br> n
<br> s
<br> k
<br> á
<br> s
<br> m
<br> ě
<br> r
<br>
<br> u
<br> l
<.>
<br>
<br> M
<br> i
t
<br> r
<br> o
<br> v
<br> i
c
<br> k
<br> á
<br> 5
<br> x
<br>
Z
<br>
4
<br> b
<br>
v
<br>
o
<br> d
<br> s
<br> t
u
<br> p
<br> e
<br> c
<br> h
<br> m
<br> a
<br> x
<br> <.>
<br> 5
<br> <,>
0
<br>
m
<br>
+
<br>
V
<br> S
<br>
t
y
<br> p
<br> u
<br>
1
<br> S
<br> T
<br> O
<br> P
<br> -
<br> 5
<br> 0
<br> m
<br> N
<br> Á
<br> H
<br> R
<br> A
<br> D
<br> A
<br>
<br> 6
<br> <.>
<br>
<br> S
<br> E
<b...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Ostrava - Nová Bělá      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz