« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Žebětín - Svolání na 30.zasedání ZMČ

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Žebětín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Svolání na 30.zasedání ZMČ
Starosta
<br> městské části Brno-Žebětín
<br>
s v o l á v á
<br>
30.zasedání Zastupitelstva městské části
Brno-Žebětín
<br>
<br> na středu dne 14.4.2021 v 18 hodin
do zasedací místnosti úřadu,Křivánkovo nám.35
<br>
<br>
<br>
<br> Návrh programu jednání č.30/Z8
<br>
1/30 Návrh na doporučení prodeje části obecního pozemku p.č.1877/ k.ú.Žebětín
2/30 Návrh na doporučení prodeje obecního pozemku p.č.2675 k.ú.Žebětín
3/30 Návrh na doporučení zřízení služebnosti k služebnému pozemku SMB p.č <.>
<br> 2694/1 k.ú.Žebětín
4/30 Návrh na schválení zhotovitele na zakázku „Nákup výrobků potřebných na
<br> rozšíření technologie stravovacího provozu v MŠ Žabka“ včetně kupní smlouvy
5/30 Návrh na schválení zhotovitele na zakázku „Nákup výukového a didaktického
<br> vybavení pro MŠ Žabka“ včetně kupní smlouvy
6/30 Návrh na schválení Smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických
<br> komunikací
7/30 Návrh na schválení Dodatku č.1 ke Smlouvě o nájmu pozemku
8/30 Návrh na schválení vyzývacího dopisu na zakázku „Rekonstrukce hasičské
<br> zbrojnice – příprava území v Brně-Žebětíně“
9/30 Návrh na schválení Dodatku č.2 ke Smlouvě o zhotovení projektové
<br> dokumentace
10/30 Návrh vyhlášky o poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
11/30 Žádosti o neinvestiční dotace z rozpočtu MČ Brno-Žebětín
12/30 Rozpočtové opatření č.3/2021
13/30 Informace k problematice poplatků spojených s uzavíráním manželství
14/30 Zpráva předsedy Výboru rozvoje,výstavby a dopravy (ústně)
15/30 Zpráva předsedy Výboru životního prostředí,bezpečnosti a prevence (ústně)
<br>
<br>
<br> Ing.Vít Beran v.r <.>
starosta MČ Brno-Žebětín

Načteno

edesky.cz/d/4565407

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Žebětín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz