« Najít podobné dokumenty

Obec Ždírec (Havlíčkův Brod) - POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ ZO ŽDÍREC 10.4.2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Ždírec (Havlíčkův Brod).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ ZO ŽDÍREC 10.4.2021
Obec Ždírec.starosta obce Zdírec
<br> Ždírec,2.dubna 2021 Počet listů: 1
<br> Zastupitelstva obce Ždírec
<br> dle rozdělovníku
<br> Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Ždírec
<br> Tímto svolávám zasedání Zastupitelstva obce Zdírec a oznamuji místo,čas a jeho program <.>
<br> Místo konání: Obec Zdírec,zasedací místnost,kancelář obecního úřadu,Ždírec č.p.23
<br> Doba konání: 10 <.>
<br> Navržený 1) program: 2) 3) 4)
<br> 5) 6) 7) 8) 9)
<br> dubna 2021 od 18:00 hodin
<br> Určení ověřovatelů zápisu (5 95 odst.1 zákona o obcích) a zapisovatele
<br> Schválení programu zasedání ZO
<br> Kontrola plnění úkolů a usnesení
<br> Rekonstrukce veřejného osvětlení v obci a rekonstrukce veřejného osvětlení k autobusové zastávce - vyhodnocení
<br> Zastávky v obci
<br> Webové stránky obce Ždírec
<br> Veřejná zeleň v obci — žádost o dotaci
<br> Neoprávněné užívaní obecních pozemků
<br> Stížnost — znečištění komunikací v obci
<br> 10) Diskuse 1 1) Různé
<br> Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:
<br> Elektronicky zveřejněno dne: 2.4.2021 Odejmuto s elektronické úřední desky dne: 12.4.2021
<br> 2.4.2021 12.4.2021

Načteno

edesky.cz/d/4564190

Meta

Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Ždírec (Havlíčkův Brod)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz