« Najít podobné dokumenty

MČ Pardubice VI - Svítkov - VV - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - označení provádění stavebních prací u domu č. p. 109 v silnici č. III/32221 mimo vozovku silnice v Pardubicích, místní části Lány na Důlku

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Pardubice VI - Svítkov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

text dokumentu [PDF, 312 kB]
MAGISTRÁT MĚSTA PARDUBIC
<br> ODBOR DOPRAVY
<br> Oddělení speciálního stavebního úřadu a dopravy
<br> Sp.zn.<.> : SZ_MMP 27954/2021/3
Č.j.: MmP 34200/2021
vyřizuje: Mgr.XXXXXX XXXXXXXXX
telefon: XXX XXX XXX
e-mail: tereza.bydzovska@mmp.cz
<br>
V Pardubicích dne 1.dubna 2021
<br> k vyvěšení:
Magistrát města Pardubic,odbor dopravy
Úřad městského obvodu Pardubice VI,Kostnická 865,530 06 Pardubice,IČO: 00274046
<br>
<br> V e ř e j n á v y h l á š k a
<br>
Opatření obecné povahy
<br>
Magistrát města Pardubic,odbor dopravy,správní orgán oprávněný ke stanovení přechodné úpravy provozu na
pozemních komunikacích dle ustanovení § 77 odst.1 písmeno c) zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních
komunikacích,ve znění pozdějších předpisů,dále XXX XXXXX o provozu na pozemních komunikacích,na základě
§ 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,dále jen správní řád
<br>
vydává opatření obecné povahy
<br>
<br> spočívající ve
<br>
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
<br>
Magistrát města Pardubic,odbor dopravy,jako příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností po předchozím
písemném vyjádření Policie České republiky,Krajského ředitelství policie Pardubického kraje,vydaném pod
č.j.KRPE-19464-2/ČJ-2021-170606 dne 29.3.2021
<br>
s t a n o v í
<br> ve smyslu ustanovení § 77 odst.1 písmeno c) zákona o provozu na pozemních komunikacích a o změnách
některých zákonů,v platném znění a vyhlášky č.294/2015 Sb <.>,přechodnou úpravu provozu na pozemních
komunikacích – k označení provádění stavebních prací u domu č.p.109 v silnici č.III/32221 mimo vozovku silnice
v Pardubicích,místní části Lány na Důlku <.>
<br> Žadatel: MATEX HK s.r.o <.>,Kladská 181/55,Slezské Předměstí,500 03 Hradec Králové,IČ: 25968807
<br> K označení použijte značky:
<br>
− A15,Z4a,S7 dle schématu č.B/3 platných TP66 schválených MD ČR + splnění podmínky Policie ČR <,>
<br> − neumísťovat dz č.B20a (30) <.>
<br>
<br>
Strana 2 (celkem 3)
<br>
<br>
Dopravní značení a...

Načteno

edesky.cz/d/4562868

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Pardubice VI - Svítkov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz