« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Nová Bělá - Dodatek k návrhu programu 22. zasedání ZM

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Nová Bělá.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Dodatek k návrhu programu 22. zasedání ZM
Statutární město Ostrava
rada města
<br>
<br> 1/2
<br> Dodatek
<br>
DODATEK
<br> k návrhu programu 22.zasedání
<br> zastupitelstva města konaného dne 14.dubna
2021
<br>
<br>
SEZNAM MATERIÁLŮ:
<br>
<br>
<br> Předkladatel Ing.XXXXX XXXXXX,MBA,primátor:
<br>
XX.Zapojení úvěru poskytnutého Českou spořitelnou,a.s.do rozpočtu SMO
<br>
52.Vyřízení podnětu Smaltovny Mišík Hodonín s.r.o <.>
<br>
53.Souhlas s přijetím dotace Ministerstva pro místní rozvoj ČR Integrovaného regionálního
<br> operačního programu,výzva 78 Energetické úspory v bytových domech III pro projekt
<br> "Regenerace bytového fondu Mírová Osada - 1.etapa (ul.Chrustova 260/8,261/10,262/12 <,>
<br> 263/14,1505/16,1506/18,1016/20,1021/22),Ostrava"
<br>
<br>
Předkladatel Mgr.XXXXX XXXXXXX,náměstek primátora:
<br> XX.Návrh vložit nemovitý a movitý majetek v k.ú.Bartovice a v k.ú.Radvanice,obec Ostrava
<br> do základního kapitálu společnosti SAREZA,s.r.o.(Ozdravné centrum Ještěrka)
<br>
55.Návrh na uzavření dodatku ke kupní smlouvě s předkupním právem a smlouvou o zřízení
<br> služebnosti (HOME MONT s.r.o.)
<br>
56.Návrh na uzavření Dodatku č.1 ke smlouvě o koupi pozemků ev.č.3586/2019/MJ ze dne
<br> 19.12.2019,návrh na uzavření Dodatku č.1 ke smlouvě o koupi pozemků ev.č <.>
<br> 3587/2019/MJ ze dne 19.12.2019,návrh na uzavření Dodatku č.1 ke smlouvě o koupi
<br> pozemků ev.č.3588/2019/MJ ze dne 19.12.2019 v SPZ Ostrava - Mošnov
<br>
57.Návrh na uzavření smlouvy o zřízení práva stavby k pozemkům ve vlastnictví statutárního
<br> města Ostravy v k.ú.Slezská Ostrava,obec Ostrava
<br>
58.Návrh na záměr města směnit pozemky,návrh na záměr města nepřevést pozemky (k.ú <.>
<br> Moravská Ostrava,k.ú.Přívoz) - ŘSD
<br>
<br> Statutární město Ostrava
rada města
<br>
<br> 2/2
<br> Dodatek
<br>
59.Návrh na záměr města směnit nemovité věci v k.ú.Radvanice,obec Ostrava
<br>
60.Návrh koupit a svěřit pozemek v k.ú.Muglinov,obec Ostrava a uzavřít kupní smlouvu
<br>
61.Návrh prodat pozemky v k.ú.Moravská Ostrava,obec Ostrava (...

Načteno

edesky.cz/d/4562856

Meta

Zveřejnění záměru   Rozpočet   Prodej  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Ostrava - Nová Bělá      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz