« Najít podobné dokumenty

MČ Praha - Koloděje - Zápis ze zasedání ZMČ Praha - Koloděje č. 14/2021 ze dne 30.3.2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Praha - Koloděje.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
ZÁPIS z jednání ZMČ Praha — Koloděje konaného
<br> dne 30.3.2021
<br> Jednání ZMČ č.14/2021
<br> Zasedání Zastupitelstva MČ Praha — Koloděje bylo zahájeno V 17.01 hod.starostkou MČ Ing.Angelou
<br> Morávkovou,která uvítala všechny přítomné.Starostka konstatovala,že zasedání bylo řádně svoláno <.>
<br> Informace 0 konání zasedání podle § 60 odst.3 Zákona o hlavním městě Praze byla na úřední desce ÚMČ
<br> Praha — Koloděje zveřejněná V souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní,a to od 22.3.2021 — 30.3.2021 <.>
<br> Současně byla zveřejněna na elektronické úřední desce <.>
<br> Starostka dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č.1) konstatovala,že je přítomno
<br> 5 členů zastupitelstva z celkového počtu 7 členů zastupitelstva,takže zastupitelstvo je usnášeníschopne <.>
<br> Omluven je Mgr.XXXXXX XXXXXX,nepřítomen p.XXXX XXXXX.Dále vznesla dotaz,zda je někdo z přítomných
<br> proti pořízení zvukového záznamu z jednání,který byl bez připomínek <.>
<br>
<br> 1.bod programu
<br> Předkladatel: Ing.XXXXXX XXXXXXXXX,starostka
<br> Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
<br> ZMČ Praha - Koloděje
<br> I.schvaluje
<br> 1.za ověřovatele zápisu místostarostu Vladimíra Mužíka a p.Tomáše Pravdu <.>
<br> 2.za zapísovatelku Věru Kozákovou <.>
<br> Poměr hlasování: 5:0:0 (nepřítomen Mgr.Trojan,p.Erben)
<br> Usnesení č.1/14/2021 bylo schváleno <.>
<br>
<br>
2.bod programu
<br> Předkladatel: Ing.XXXXXX XXXXXXXXX,starostka
<br> Schválení navrženého programu
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Program:
<br> Číslo Bod jednání Předkladatel
<br> 14/ 1.Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele Ing.XXXXXX XXXXXXXXX <,>
<br> starostka
<br> XX/X.Schválení navrženého programu Ing ' XXXXXX XXXXXXXXX <,>
<br> starostka
<br> XX/X.Rozpočtová opatření Ing.XXXXXX XXXXXXXXX <,>
<br> starostka
<br> XX/X.Likvidace majetku vyřazením Ing" Angela MoraVkova’
starostka
<br> 14/5.Stavební projekt V ulici Solnická - Sluneční terasy Bc....
Obsah vyvěšení
ZÁPIS z jednání ZMČ Praha — Koloděje konaného
<br> dne 30.3.2021
<br> Jednání ZMČ č.14/2021
<br> Zasedání Zastupitelstva MČ Praha — Koloděje bylo zahájeno V 17.01 hod.starostkou MČ Ing.Angelou
<br> Morávkovou,která uvítala všechny přítomné.Starostka konstatovala,že zasedání bylo řádně svoláno <.>
<br> Informace 0 konání zasedání podle § 60 odst.3 Zákona o hlavním městě Praze byla na úřední desce ÚMČ
<br> Praha — Koloděje zveřejněná V souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní,a to od 22.3.2021 — 30.3.2021 <.>
<br> Současně byla zveřejněna na elektronické úřední desce <.>
<br> Starostka dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č.1) konstatovala,že je přítomno
<br> 5 členů zastupitelstva z celkového počtu 7 členů zastupitelstva,takže zastupitelstvo je usnášeníschopne <.>
<br> Omluven je Mgr.XXXXXX XXXXXX,nepřítomen p.XXXX XXXXX.Dále vznesla dotaz,zda je někdo z přítomných
<br> proti pořízení zvukového záznamu z jednání,který byl bez připomínek <.>
<br>
<br> 1.bod programu
<br> Předkladatel: Ing.XXXXXX XXXXXXXXX,starostka
<br> Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
<br> ZMČ Praha - Koloděje
<br> I.schvaluje
<br> 1.za ověřovatele zápisu místostarostu Vladimíra Mužíka a p.Tomáše Pravdu <.>
<br> 2.za zapísovatelku Věru Kozákovou <.>
<br> Poměr hlasování: 5:0:0 (nepřítomen Mgr.Trojan,p.Erben)
<br> Usnesení č.1/14/2021 bylo schváleno <.>
<br>
<br>
2.bod programu
<br> Předkladatel: Ing.XXXXXX XXXXXXXXX,starostka
<br> Schválení navrženého programu
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Program:
<br> Číslo Bod jednání Předkladatel
<br> 14/ 1.Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele Ing.XXXXXX XXXXXXXXX <,>
<br> starostka
<br> XX/X.Schválení navrženého programu Ing ' XXXXXX XXXXXXXXX <,>
<br> starostka
<br> XX/X.Rozpočtová opatření Ing.XXXXXX XXXXXXXXX <,>
<br> starostka
<br> XX/X.Likvidace majetku vyřazením Ing" Angela MoraVkova’
starostka
<br> 14/5.Stavební projekt V ulici Solnická - Sluneční terasy Bc....

Načteno

edesky.cz/d/4562825

Meta

Volby   Stavební informace   Stavby   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet   Pronájem   Územní plánování   Rozpočet   Volby   Pronájem   Územní plánování   Stavební informace   Stavby   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Praha - Koloděje      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz