« Najít podobné dokumenty

Obec Ždírec (Havlíčkův Brod) - ROZPOČET OBCE NA ROK 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Ždírec (Havlíčkův Brod).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ROZPOČET OBCE NA ROK 2021
OBEC ŽDÍREC ROZPOČET OBCE NA ROK 2021
<br> Daňové příjmy
<br> Daň z příjmu fyz.osob ze závislé činnosti 400,00 Daň z příjmu fyz.osob ze samostatně výděl.činnosti 10,00 Daň z příjmu fyz.osob z kapit.výn.35,00 Daň z příjmu právnických osob 420,00 Daň z přidané hodnoty 865,00 Poplatek ze psů 1,00 Poplatek za prov.sys.likv.kom odp.55,00 Odvod z loterií 10,00 Daň z nemovitosti 158,00 Daňové příjmy celkem 1 954,00 Nedaňové příjmy Pronájem honitby 0,30 Stočné 37,00 Sběr a svoz komunálních odpadů 20,00 Pronájem pozemků 10,00 Příjmy z pronájmů nemovitostí 20,00 Příjmy z úroků 0,70 Příjmy z prodeje pozemků 100,00 Příjmy z Lesního družstva 70,00 Příjmy z dividend 0,00 Nedaňové příjmy celkem 258,00 Neinvestiční dotace přijaté na výkon státní správy 70,80
<br> Příjmy celkem 2 282,80
<br> OBEC ŽDÍREC ROZPOČET OBCE NA ROK 2021 (v tis.Kč)
<br> Běžné a kapitálové výdaje
<br> Silnice opravy a údržba 150,00 Odvádění a čištění odpadních vod 450,00 Pitná voda 500,00 Činnost knihovnická 15,00 Výdaje spojené s kronikou 50,00 Veřejné osvětlení 130,00 Nákup pozemků 5,00 Sběr a svoz komunálních odpadů 120,00 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 25,00 Sběr a svoz ostatních odpadů 10,00 Sportovní zařízení 15,00 Péče o vzhled obce 150,00 Požární ochrana JSDH 40,00 Požární ochrana dobrovolná část 15,00 Odměny členů zastupitelstva obce 280,00 Činnost místní správy 327,80 Z toho: osobni výdaje 1 10,00 povinné pojistné 20,00 knihy a tisk 1,00 drobný dlouhodobý hmotný majetek 13,00 nákup materiálu 13,00 plyn 25,00 elektrická emergie 25,00 pohonné hmoty 1,00 služby pošt 1,30 služby telekomunikací 13,00 služby peněžních ústavů 1,00 nákup ostatních služeb 5,00 opravy a udržování 20,00 pohoštění 1,00 budovy,XXXX a stavby XX,XX poradenské a právní služby XX,00 nájemné 1,00 věcné dary 3,00 nákup kolků 1.00 platby daní a poplatků 2,00 poskytnuté příspěvky 6,50
<br> Výdaje celkem 2 282,80
<br> Vyvěšeno dne; 12.12.2020.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> '.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> _ Sejmuto dne: 13.01.2021 ' Elektronicky zveřejněn...

Načteno

edesky.cz/d/4561344

Meta

Prodej   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Ždírec (Havlíčkův Brod)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz