« Najít podobné dokumenty

Obec Potvorov - Veřejná vyhláška o zahájení řízení s velkým počtem účastníků

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Potvorov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ke stažení
IČ: 62933591 I Bankovní spojení ČNB Praha 1 I číslo účtu: 18228–011/0710 I XXXX.zemanova@nature.cz I T: XXX XXX XXX
<br>
Kaplanova 1931/1
148 00 Praha 11 – Chodov
T: 951 421 242
F: 951 421 241
ID DS: dkkdkdj
aopkcr@nature.cz
www.nature.cz
<br>
<br>
<br> NAŠE ČÍSLO JEDNACÍ: SR/0027/US/2021-2 VYŘIZUJE: Zemanová DATUM: 31.března 2021
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> o zahájení řízení s velkým počtem účastníků
<br>
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (dále jen „Agentura“) jakožto příslušný správní orgán dle §
75 odst.1 písm.e) ve spojení s ust.§ 78 odst.1 a odst.3 písm.g),h) a k) zákona č.114/1992 Sb.<,>
o ochraně přírody a krajiny,v platném znění (dále jen „zákon“) podle ust.§ 144 odst.2 zákona č <.>
500/2004 Sb <.>,správní řád,v platném znění (dále jen „správní řád“)
<br>
<br> oznamuje zahájení řízení
<br>
<br> o žádosti Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem,sídlem: Nábřežní 1326 <,>
250 01,Brandýs nad Labem – XXXXX XXXXXXXX,IČ: XXXXXXXX,zastoupené ředitelem Ing.Jaromírem
Vašíčkem,CSc.(dále jen „žadatel“) doručené dne 2.března 2021 ve věci povolení výjimek ze
základních ochranných podmínek zvláště chráněných území (dále jen „ZCHÚ“) podle § 43 zákona <,>
a to konkrétně § 26 odst.1 písm.c),§ 29 písm.d) a h) zákona a udělení souhlasů s činnostmi a
zásahy uvedenými v bližších ochranných podmínkách ZCHÚ podle § 44 odst.3 zákona pro vstup <,>
vjezd a provádění výzkumů/průzkumů v ZCHÚ uvedených v příloze č.1 pro potřeby uskutečnění
projektu Průběžného sledování stavu a vývoje lesních ekosystémů a provedení aktualizace
Oblastních plánů rozvoje lesů („OPRL“) <.>
<br> Projekt Průběžného sledování stavu a vývoje lesních ekosystémů přímo navazuje na druhý cyklus
Národní inventarizace lesů a měření probíhá na již založených inventarizačních plochách.Jedná se
tedy o pokračování Národní inventarizace lesů a provádění opakovaných měření je nutné pro
vyhodnocení požadovaných výstupů.Projekt nyní vstupuje do své druhé fáze,která bude probíhat
v letech 2021-2025...

Načteno

edesky.cz/d/4560281

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Potvorov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz