« Najít podobné dokumenty

Obec Češov - Nařízení ST. VET. SPRÁVY

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Češov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

k nahlédnutí (556.72 kB)
str.1 z 8
<br> Č.j.SVS/2021/039193-H
<br>
<br> NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY
<br> Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Královéhradecký kraj (dále jen „KVS
<br> SVS pro Královéhradecký kraj“) jako místně a věcně příslušný správní orgán podle § 49 odst.1 písm <.>
<br> c) a dále v souladu s § 54 odst.2 písm.a) a odst.3 zákona č.166/1999 Sb <.>,o veterinární péči a o
<br> změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon),ve znění pozdějších předpisů a v souladu s
<br> § 14 a násl.vyhlášky č.36/2007 Sb <.>,o opatřeních pro tlumení aviární influenzy a o změně vyhlášky č <.>
<br> 299/2003 Sb <.>,o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na
<br> člověka,ve znění pozdějších předpisů,nařizuje tato
<br> mimořádná veterinární opatření
<br> k zamezení šíření nebezpečné nákazy – vysoce patogenní aviární influenzy
<br>
<br> Tato mimořádná veterinární opatření jsou vydávána na základě potvrzení výskytu nebezpečné nákazy
<br> – vysoce patogenní aviární influenzy v katastrálním území Vysoké Veselí (788350),(okres Jičín)
<br> v Královéhradeckém kraji <.>
<br> Čl.1
<br> Vymezení ochranného pásma a pásma dozoru
<br> 1.Ochranným pásmem se stanovují celá následující katastrální území:
<br> 652423 Chomutice,754765 Nevratice,746312 Hrobičany,746321 Sběř,746339 Velešice <,>
653021 Chotělice,754773 Staré Smrkovice,784664 Volanice,757713 Stříbrnice v Čechách <,>
785954 Vrbice nad Cidlinou,788341 Veselská Lhota,788350 Vysoké Veselí,796484 Hradištko <,>
796492 Vlhošť,796506 Žeretice
<br> 2.Pásmem dozoru se stanovují celá následující katastrální území:
<br> 601101 Bašnice,601462 Běchary,771767 Butoves,623466 Češov,623474 Liběšice,627071
Dolní Dobrá Voda,627089 Horní Dobrá Voda,639923 Hlušice,639931 Hlušičky,641332
Holovousy v Podkrkonoší,652334 Cholenice,652431 Chomutičky,652440 Obora u Chomutic <,>
725838 Popovice u Jičína,740225 Robousy,659631 Bartoušov u Jičíněvsi,655422 Dolany u
Chyjic,659649 Jičiněves,678813 Labouň,659665 ...

Načteno

edesky.cz/d/4559417

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Češov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz