« Najít podobné dokumenty

Obec Felbabka - Zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Felbabka.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zprava-o-prezkoumani-hospodareni-obce-za-rok-2020.pdf
i' HV
<br> Krajsky urad Středočeského kraje
<br> ODBOR INTERNÍHO AUDITU A KONTROLY Zborovská 11
<br> 150 21 Praha 5
<br> Čj.: 178735/2020/KUSK Stejm-pisč_ f/ SpZn: SZ_063015/2020/KUSK
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce
<br> FELBABKA
<br> IČ: 00233226 za rok 2020
<br> Přezkoumání hospodaření obce Felbabka za rok 2020 bylo zahájeno dne 27.07.2020 doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření zaslaného přezkoumávajícím orgánem <.>
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
<br> ' 01.04.2021
<br> ' 03.09.2020 na základě zákona č.4202004 Sb.<.> o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obc-L ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č.255/2012 Sb <.>,o kontrole (kontrolní řád) <.>
<br> Přezkoumávaně období: 01.01.2020 - 31.12.2020
<br> Přezkoumání proběhlo v sídle obce: Felbabka Felbabka 79 268 01 l-Iořovice
<br> Přezkoumání vykonali:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: lng.XXXXXX XXXXXXXXXX - kontrolor: Ing.XXXX XXXXXXXX Zástupci obce: XXXXX XXXXXXX - starosta (do XX.XX hod.)
<br> XXXX XXXXXXXX - místostarostka
<br> Pověření kpřezkoumání podle &' X odst.1 zákona č.420/2004 Sb.<.> 5 4 a & 6 zákona č.255/2012 Sb <.>,vše ve znění pozdějších předpisů,vydala vedoucí Odboru interního auditu a kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje Mgr.XXXXXXXX XXXXXXXXX Týcová dne X.X.XXXX pod č.j.088572/202OXKUSK <.>
<br> Předmětem přezkoumání jsou dle ust.© 2 zák.č.420/2004 Sb.<.> ve znění pozdějších předpisů,údaje o ročním hospodaření územního celku,tvořící součást závěrečného účtu podle zákona č.250/2000 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů <.>,a to:
<br> - plnění příjmů a výdajů rozpočtu.včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových prostředků.<,>
<br> - finanční operace,týkající se tvorby a použití peněžních fondů <.>
<br> — náklady a výnosy podnikatelské čitmostí územního celku <.>
<br> - peněžní operace.týkající se sdružených.prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více ...

Načteno

edesky.cz/d/4559351

Meta

Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Felbabka      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz