« Najít podobné dokumenty

Obec Tučapy - Aukční vyhláška č. CTA/058A/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Tučapy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Aukční vyhláška č. CTA/058A/2021
||| ||||||||||||lI||I||l||||||||l|||||l|||ll|||||||||||||||||||||||||l|
<br> ZTZTICTN2021-CTAM Cj.: UZSVM/CTNŽSOWZOZí-CTAM
<br> AUKČNÍVYHLÁŠKA č.CTA1058AI2021
<br> Aukce se řídí platným Aukčním řádem,není—li stanoveno v této aukční vyhlášce jinak.Aukční řád je v elektronické podobě uveřejněn na webových stránkách www.nabídkamajetkucz <.>
<br> [.Termín konání aukce
<br> Touto Aukční vyhláškou se vyhlašuje konání aukce prostřednictvím Elektronického aukčního systému Správce: Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42,128 00 Praha 2,IČO: 69797111,dostupného na webových stránkách www.nabidkama'etku.cz <.>
<br> Začátek aukce se stanovuje na den 27.04.2021 v 13:00 hod.Konec aukce se stanovuje na den 29.04.2021 v 13:00 hod <.>
<br> Zadavatelem aukce je Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.Příslušným pracovištěm Zadavatele aukce je odbor Odloučené pracoviště Tábor <.>
<br> Kontaktní osobou je XXXXX XXXXXXXX,tel.č.XXX XXX XXX,XXX 416 127,e-mail: ilona.cekalova©uzsvm.cz <.>
<br> Il.Podmínky účasti v aukci
<br> 1.Účast v aukci je možná pouze pro registrované uživatele Elektronického aukčního systému (dále jen „EAS“).Způsob registrace je uveden vAukčním řádu zveřejněném na webových stránkách www.nabidkamajetku.cz,na těchto webových stránkách je možné také registraci provést <.>
<br> 2.Zároveň je podmínkou účasti složení částky na úhradu části kupní ceny (dále jen „kauce“) ve smyslu čl.5 odst.2 písm.c) Aukčního řádu,a to ve výši 100.000,- Kč.Kauci lze složit pouze bezhotovostním převodem na účet č.6015-322223110710 tak,aby byla připsána na účet Zadavatele aukce ve lhůtě do 26.04.2021.Jako variabilní symbol a specifický symbol každý uživatel uvede údaje,které jsou zaslány systémem po přihlášení se k aukci <.>
<br> 3.V případě,kdy se účastník aukce nestane Vítězem aukce a uhradil kauci jiným způsobem než bezhotovostním převodem (platba v hotovosti u poskytovatele bankovních služeb),je povinen sdělit kontaktní osobě číslo účtu...

Načteno

edesky.cz/d/4559055

Meta

Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Tučapy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz