« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Nová Bělá - Pozvání na 22. zasedání ZM - 14.4.2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Nová Bělá.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pozvání na 22. zasedání ZM - 14.4.2021
Statutární město Ostrava
primátor
<br>
<br>
1/5
<br> Pozvánka
<br> POZVÁNÍ
<br> na 22.zasedání
<br> zastupitelstva města,které se uskuteční
<br> dne 14.dubna 2021 v 9.00 hodin
<br> v zasedací síni č.306 Radnice města Ostravy
<br>
<br>
ČASOVÝ ROZVRH:
<br> 9.00 hod.- zahájení - Ing.XXXXX XXXXXX,MBA,primátor
<br> - složení slibu nového člena ZM
<br> - schválení programu zasedání
<br> - volba ověřovatelů zápisu z 22.zasedání ZM
<br> - informace o ověření zápisu z 21.zasedání ZM
<br> - projednávání jednotlivých bodů
<br> 11.00 - 11.30 hod.- přestávka
<br> 11.30 - 12.00 hod.- dotazy,připomínky a podněty občanů města
<br> - projednávání jednotlivých bodů
<br> 13.30 - 14.00 hod.- přestávka
<br> - projednávání jednotlivých bodů
<br>
<br> Body označené * budou projednány s úvodním slovem předkladatele <.>
<br>
<br>
SEZNAM MATERIÁLŮ:
<br>
1.Informace o činnosti orgánů města
<br>
<br> 2.Dotazy,připomínky a podněty členů zastupitelstva města na oprávněné zástupce
<br> právnických osob založených nebo zřízených městem a oprávněné zástupce právnických
<br> osob s majoritním podílem města
<br>
<br> Předkladatel Ing.XXXXX XXXXXX,MBA,primátor:
<br>
X.* Zpráva o situaci v oblasti veřejného pořádku a vnitřní bezpečnosti na území města Ostravy
<br> za rok 2020
<br>
<br> 4.* Zpráva o činnosti Městské policie Ostrava za rok 2020
<br>
<br> 5.Zpráva o činnosti komisí rady města za rok 2020
<br>
<br>
<br> Statutární město Ostrava
primátor
<br>
<br>
2/5
<br> Pozvánka
<br> 6.Informace o vyřízení dotazu člena zastupitelstva města Mgr.Václava Kubína,vzneseného na
<br> 21.zasedání zastupitelstva města dne 3.3.2021
<br>
<br> 7.Informace o plnění usnesení zastupitelstva města
<br>
<br> 8.Návrh na personální změnu ve Výboru pro udělování čestného občanství a cen města
<br>
<br> 9.Poskytnutí investiční účelové dotace z rozpočtu města na investiční náklady spojené
<br> s realizací nákupu automobilového žebříku se záchrannou výškou 40 metrů pro Hasičský
<br> záchranný sbor Moravskoslezského kraje – ...

Načteno

edesky.cz/d/4558646

Meta

Územní plánování   Jednání zastupitelstva   Zveřejnění záměru   Rozpočet   Volby   Prodej  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Ostrava - Nová Bělá      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz