« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - jih - Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nemovitou věc

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - jih.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nemovitou věc
č.j.MMB/OlSl952/2021/Vich
<br> STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO Majetkový odbor MMB
<br> Záměr obce prodat,směnit,darovat.pronaimout,propachtovat nebo vvpůičit hmotnou
<br> nemovitou věc nebo právo stavbv anebo ie přenechat iako výprosu a záměr obce smluvně zřídit
<br> právo stavbv k pozemku ve vlastnictví obce
<br> V souladu s ustanovením © 39,odstavec 1,z.č.128/2000 Sb <.>,o obcích,v platném znění zveřejňujeme po dobu 15-ti dnů záměry statutárního města Brna
<br> prodej pozemků: Úřad městské části města Bma „ v,<,> „,w Bmo - 'ih c.1540/1 - zastavena plocha a nádvori o vymere 2 m2 Mariánské nám.1%,617 00 Brno
<br>.1541/2 — zastavěná plocha a nádvoří o výměře 2 m2 2
<br>.1542/1 — zastavěná plocha a nádvoří o výměře 2 m2 ? 9 ? —[M- 2021.1543/1 — zastavěná plocha a nádvoří o výměře 2 m2 5 5
<br>.1544/1 — zastavěná plocha a nádvoří o výměře 2 m2.1545/1 — zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1 m2 P'I'0h35
<br> & 3 \E\
<br> vevvvvv ($< (>< (=( (>< (>< O<
<br>.1546/1 — zastavěná plocha a nádvoří o výměře 2 m2
<br> vše v k.ú.Medlánky,fyzickým osobám
<br> (informace 0 uvedeném záměru a dalším postupu i mapové podklady k nahlédnutí Vám poskytne JUDr.Svancerová,Majetkový odbor Magistrátu města Brna,Malinovského nám.3,601 67 Brno,dv.208,tel.542173078,e-mail: svancerova.katerina©brnacz)
<br> prodej pozemku p.č.7065/2 ostatní plocha,zeleň o výměře 70 m2 v k.ú.Židenice (informace o uvedeném záměru a dalším postupu i mapové podklady k nahlédnutí Vám poskytne JUDr.Rutarová,Majetkový odbor Magistrátu města Brna,Malinovského nám.3,601 67 Brno <,>
<br> dv.252,tel.542173097,e—mail: rularova.marcelaáňbrnocz)
<br> prodej pozemku p.č.59/11 ostatní plocha,dráha,o výměře 345 m2 v k.ú.Horní Heršpice České republice — Správě železnic,státní organizací,se sídlem Dlážděná 1003/7,Praha 1 — Nové Město,110 00,IČO:70994234—
<br> (informace o uvedeném záměru a dalším postupu i mapové podklaay k nahlédnutí Vám poskytne Mgr.Kutá,Majetkový odbor Magistrátu města Brna,Malinovského nám.3,601 67 Brno,dv.209,tel <....

Načteno

edesky.cz/d/4558618

Meta

Prodej   Pronájem   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - jih      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz