« Najít podobné dokumenty

Obec Rokytá - Oznámení o obnově katastrálního operátu novým mapováním

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rokytá.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Dokument zde ke stažení (775.15 kB)
oZNÁMENí
<br> o obnově katastrálního operátu novým mapováním
<br> Obec Rokytá podle ustanovení § 38 odst.1 zákona č.25612013 Sb.<,>
o katastru nemovitostí (katastrální zákon),ve znění pozdějších předpisů
<br> vyhlašuie
na základě oznámení Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj <,>
Katastrální pracoviště XXXXX XXXXXXXX (dá|e jen,<,> katastrální úřad"),č.j <,>
O0-1l2021-2O7,že v katastrálním území Horní Rokytá obce Rokytá
bude zahájena obnova katastrálního operátu novým mapováním (dále
jen,<,> obnova katastráln ího operátu") <.>
<br> Zahá4ení obnovy katastrálního operátu se předpokládá přibližně v období
od 12.3.2021 do 12.04.2021 (dle akuální situace a v souladu
s usneseními vlády České republiky,týkajících se krizových opatření
v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru),Přesný termín bude
oznámen nejméně 30 dní předem <.>
<br> Obnova katastrálního operátu bude zahájena zjišťováním průběhu
hranic.Vlastníci nemovitostí budou ke ziištbvání průběhu hranic
pozemků a vnějšího obvodu budov písemně zváni nejméně týden
předem.Přestože neúčast vlastníka není na překážku využití výsledků
zjišťování průběhu hranic,jeho přítomnost může zásadním způsobem
pozitivně ovlivnit výsledek zjišťování hranic a předejít tak případným
problémŮm.Výsledek zjišťování hranic závisí zejména na určení hranic
vlastníkem,proto vlastníky vyzýváme,aby v souladu s ustanovením § 37
odst.1 písm.b) katastrálního zákona a § 91 vyhlášky č.35712013 Sb.<,>
o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška),před zjišťováním průběhu
hranic ve shodě se sousedním vlastníkem označili trvalým způsobem
(např.zapuštěnými kameny,mezníky,zabetonovanou trubkou) hranice
suých pozemků,pokud tak dosud neučinili <.>
<br> Pokud vtastníci neoznačí hranice svých pozemků,budou hranice
bez jejich zaměření převzaty z dosavadní katastrální mapy,která často
vznikla v první polovině 19.století,což díky její přesnosti,která není
v současné době dostačující,zakládá možnost budoucích sousedských
sporů,problémů při územních a stave...

Načteno

edesky.cz/d/4557514

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rokytá      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz