« Najít podobné dokumenty

Obec Postřekov - Schválený rozpočet na rok 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Postřekov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

rozpocet-2021-schvaleny.pdf
2021
<br> PŘÍJMY ODPA POL ORG Kč
14 743 655,00
<br> 1 610 200,00
9 600 000,00
<br> 291 700,00
<br> 26 245 555,00
<br> VÝDAJE ODPA POL ORG Kč
LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 103x 930 000,00
SILNICE 2212 1 770 500,00
ZÁLEŽITOSTI POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ 2219 75 000,00
DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST 2292 62 000,00
PITNÁ VODA 2310 2 320 000,00
ODVÁDĚNÍ A ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD 2321 8 740 000,00
MATEŘSKÁ A ZÁKLADNÍ ŠKOLA 311x 40 500 000,00
KNIHOVNA 3314 29 000,00
KULTURA 3319 293 000,00
POŘÍZENÍ,ZACHOVÁNÍ MÍST.KULT <.>,NÁR.A HIST.POVĚDOMÍ 3326 200 000,00
OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KULTURY 3399 47 000,00
ROZHLAS A TELEVIZE 3341 16 000,00
SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ V MAJETKU OBCE 3412 625 000,00
OSTATNÍ TĚLOVÝCHOVNÁ ČINNOST 3419 198 000,00
BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ - Mlýnec čp.50 3612 80 000,00
NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ - čp.100 3613 196 000,00
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ 3631 2 100 000,00
ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ 3635 100 000,00
KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ - Č.P.179,Č.P.197 HOTEL,BEDNÁRNA3639 5 000 000,00
NAKLÁDÁNÍ S ODPADY 372x 1 349 000,00
PÉČE O VZHLED OBCÍ A VEŘEJNOU ZELEŇ 3745 250 000,00
KRIZOVÁ OPATŘENÍ 5213 50 000,00
POŽÁRNÍ OCHRANA - DOBROVOLNÁ ČÁST 5512 323 721,00
ZASTUPITELSTVO OBCE 6112 1 424 000,00
ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY 6171 3 000 000,00
FINANČNÍ OPERACE 6310 10 000,00
POJIŠTĚNÍ FUNKČNĚ NESPECIFIKOVANÉ 6320 70 000,00
OSTATNÍ FINANČNÍ OPERACE 6399 1 000 000,00
OSTATNÍ ČINNOSTI 6409 5 900,00
<br> 70 764 121,00
<br> _
<br> OBEC POSTŘEKOV
<br> ROZPOČET OBCE na rok 2021
<br> DAŇOVÉ PŘÍJMY
<br> CELKEM PŘÍJMY (v tis.Kč)
<br> KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
<br> NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ DOTACE - TRANSFERY
<br> CELKEM VÝDAJE (v tis.Kč):
<br>
<br> PŘÍJMY CELKEM
<br> VÝDAJE CELKEM
<br> SCHODEK
<br> Financování schodku z úspory minulých let a úvěru:
<br> ÚSPORA MINULÝCH LET
<br> INVESTIČNÍ ÚVĚR
<br> SOUČET FINANCOVÁCNÍ SCHODKU
<br> Informace o rozpočtu za rok 2020 a předpokládaném skutečném plnění za rok 2020
<br> jsou uvedeny v samostatném dokumentu - viz Výkaz Fin 2-12M
<br> Vyvěšeno na ÚD a EÚD: 23.12.2020
<br> Sňato:
<br> Rozpočet o...
fin-2-12.pdf
Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2 - 12 M
ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ
A REGIONÁLNÍCH RAD
<br> sestavený k 31.10.2020
(v Kč na dvě desetinná místa)
<br> XXX XXXXX IČO
XXXX XX XXXXXXXX
<br> Název a sídlo účetní jednotky: Obec Postřekov
Postřekov 270
345 35 Postřekov
<br> =============================================================================================================================
I.Rozpočtové příjmy
=============================================================================================================================
Schválený Rozpočet Výsledek od
Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
a b 1 2 3
=============================================================================================================================
0000 1111 Daň z příjmů FO placená plátci 4 454 958,00 4 454 958,00 3 076 293,69 69,1 69,1
0000 1112 Daň z příjmů FO placená poplat 86 977,00 86 977,00 30 600,61 35,2 35,2
0000 1113 Daň z příjmů FO vybír.srážkou 379 536,00 379 536,00 318 392,50 83,9 83,9
0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 3 526 522,00 3 526 522,00 2 251 031,80 63,8 63,8
0000 1122 Daň z příjmů práv.osob za obce 350 000,00 350 000,00
0000 1211 Daň z přidané hodnoty 8 832 119,00 8 832 119,00 6 268 305,95 71,0 71,0
0000 1340 Popl.za prov.sys.likv.kom.odp.600 000,00 600 000,00 532 274,50 88,7 88,7
0000 1341 Poplatek ze psů 23 000,00 23 000,00 21 466,00 93,3 93,3
0000 1343 Popl.užívání veřej.prostranst.7 000,00 7 000,00 15 500,00 221,4 221,4
0000 1344 Poplatek ze vstupného 84 000,00
0000 1361 Správní poplatky 3 000,00 3 000,00 5 610,00 187,0 187,0
0000 1381 Daň z hazardních her 90 000,00 90 000,00 80 109,99 89,0 89,0
0000 1511 Daň z nemovitých věcí 600 000,00 600 000,00 514 178,35 85,7 85,7
0000 4111 Neinv.přijaté transf.z VPS SR 1 439 750,00 1 439 750,00 100,0
0000 41...

Načteno

edesky.cz/d/4556122

Meta

Územní plánování   Rozpočet   Rozpočet   Volby   Prodej   Pronájem   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Postřekov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz