« Najít podobné dokumenty

Obec Střelice okres Brno - STAV/5919/2020/Ka

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Střelice okres Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

STAV/5919/2020/Ka
OBECNÍ ÚŘAD STŘELICE
<br> stavební úřad nám.Svobody 1,664 47 Střelice
<br> SPIS.ZN.: STAV/5919/2020/Ka Č.J.: STRE-1687/2021- SU VYŘIZUJE: Ing.Kabadelova TEL.: 547 427 422 E-MAILI ikabadelova©strelíceubmacz DATUM: 24.3.2021 ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
<br> Výroková část:
<br> Obecní úřad Střelice,stavební úřad (dále jen stavební úřad),jako stavební úřad příslušný podle 5 13 odst.1 písm.e) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),v územním řízení posoudil podle 5 84 až 90 stavebního zákona žádost ovydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby'),kterou dne 23.12.2020 podala společnost
<br> itself s.r.o <.>,IČO 18826016,Pálavskévnáměstí 4343/11,Židenice,628 00 Brno 28,kterou zastupuje ATFOGO s.r.o <.>,ICO 29305535,Skorkovského 1570/85,Zidenice,636 00 Brno 36
<br> (dálejen "žadatel"),a na základě tohoto posouzení:
<br> I.Vydává podle š 79 a 92 stavebního zákona a © 9 vyhlášky č.503/2006 Sb <.>,o podrobnější úpravě územního rozhodování,územního opatření a stavebního řádu
<br> rozhodnutí o umístění stavby
<br> optické kabelové rozvody v obci Prštice a Silůvky
<br> na pozemku parc.č.1,2/1,6/3,6/6,20/1,20/2,20/3,20/4,20/5,20/6,56,57,102/1,102/2,102/4,102/5,102/6,103/1,103/2,119/2,120/1,120/2,121/1,130,141,143,149,153,154/1,154/2,154/3,154/4,155/1,155/2,158/1,158/2,158/3,159,161,163,167,168/2,169,171,178,180,184,185,187,189,191/2,193,195,199,201,203/3,240/5,243,251,254,259,262,263,268/1,268/4,276/14,277/1,326/1,326/3,351,372,373,377,379,381,383,385/1,387/1,387/2,388,389,394,395,397,399,403,404/5,404/8,407,408,438/1,467/1,494,532/2,547/1,547/2,547/3,547/4,547/5,548,580,584/25,584/26,584/27,584/28,584/29,584/30,584/31,617,638,639,640/1,640/5,640/7,646/3,647,655/1,659/1,659/3,659/6,660,666/15,666/17,666/18,667,694,702,705,709,711,713,718,721,724,727,731,733,736,738,740,744,745,747,749/2,761,763/1,764,767,768,770,771/1,773,774,791,793,795,...

Načteno

edesky.cz/d/4555854

Meta

EIA   Stavby   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Střelice okres Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz