« Najít podobné dokumenty

MČ Pardubice II - Polabiny, Cihelna - Rozhodnutí o prominutí místního poplatku a jeho příslušenství z důvodu mimořádné události

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Pardubice II - Polabiny, Cihelna.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

text dokumentu [PDF, 149 kB]
1 z 2
<br>
<br>
Úřad městského obvodu Pardubice II
odbor ekonomický
Chemiků 128,530 09 Pardubice
<br>
<br>
<br>
<br> Č.j.: 2028/2021/ÚMOII/OE/JChu
Spisová značka:
Počet listů: 1
Počet příloh/listů: 0
Oprávněná úřední osoba: Ing.XXXXX XXXXXXXXX
Tel.: XXX XXX XXX
e-mail: jitka.chudomska@umo2.mmp.cz
<br>
<br>
Datum: 30.03.2021
<br> *S00BX01OXUA0*
<br>
<br>
<br>
Rozhodnutí
o prominutí místního poplatku a jeho příslušenství z důvodu mimořádné události
<br> Úřad městského obvodu Pardubice II,odbor ekonomický,jako věcně a místně příslušný správce
poplatku dle § 15 zák.č.565/1990 Sb <.>,o místních poplatcích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen
zákon o místních poplatcích),Obecně závazné vyhlášky statutárního města Pardubic č.9/2019 <,>
o místním poplatku za užívání veřejného prostranství,ve znění obecně závazné vyhlášky č.4/2020
a zákona č.280/2009 Sb <.>,daňový řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen daňový řád),v souladu
s ustanovením § 16b zákona o místních poplatcích a § 259 daňového řádu rozhodl z moci úřední takto:
<br> I.Poplatníkům místního poplatku za užívání veřejného prostranství dle § 4 zákona o místních
<br> poplatcích se z důvodu mimořádné události dle ustanovení § 16b zákona o místních poplatcích
<br>
promíjí
<br> místní poplatek za užívání veřejného prostranství za účelem umístění dočasné stavby a zařízení
sloužícího pro poskytování prodeje a služeb na území městského obvodu Pardubice II,včetně
příslušenství,jehož sazba je stanovena v čl.6 odst.1 písm.i) Obecně závazné vyhlášky statutárního
města Pardubic č.9/2019,o místním poplatku za užívání veřejného prostranství,ve znění pozdějších
předpisů,a to za období od 1.1.2021 do 31.12.2021 <.>
<br> II.Prominutí místního poplatku za užívání veřejného prostranství za účelem umístění dočasné stavby
a zařízení sloužícího pro poskytování prodeje a služeb podle bodu I.tohoto rozhodnutí se vztahuje na
všechny poplatníky,jichž se důvod prominutí týká,a to ode dne právní moci tohoto rozhodnutí <.>
<br>
III.Rozhod...

Načteno

edesky.cz/d/4555823

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Pardubice II - Polabiny, Cihelna      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz