« Najít podobné dokumenty

Obec Třeštice - Záměr prodeje odkyselovací stanice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Třeštice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr prodeje odkyselovací stanice
Obec Třeštice
<br> Obec Třeštice
<br> zveřejňuje svůj záměr prodat
<br> stavbu technického vybavení bez čp/če (budova od kyselovací stanice) postavené na pozemku parc.č.st.86 (pozemek jiného vlastníka) v k.ú.Třeštice za cenu 70.000 Kč <.>
<br> Z -.óš.' V,v Třeštící 3.(MW
<br> Ma i K ys \ “()ch
<br> Tento záměr bude zveřejněn vsouladu s š 39 zákona č.128/2000 Sb <.>,zákona o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,po dobu minimálně 15 dnů.Obec Třeštice si vyhrazuje právo změnit či dopínít tento záměr,popř.od něj odstoupit <.>
<br> í! “ 4: M V.v vv I IV f ' u ' Zverejneno vyvesenlm na urednl desce od *£“f£óďď
<br> do Třeštice 19 IČO: 42634547 mobil: 606 332 788 588 56 Telč Komerční banka
<br> E-mail: obec©trestice.cz Číslo účtu: 18429681

Načteno

edesky.cz/d/4552653


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Třeštice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz