« Najít podobné dokumenty

Obec Stožec - Oznámení o vyložení soupisu nároků vlastníků pozemků, lhůta pro uplatnění námitek- Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Stožec

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Stožec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o vyložení soupisu nároků vlastníků pozemků, lhůta pro uplatnění námitek- Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Stožec
Isww,STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
<br> PGZEMKDVY ÚŘAD Sídlo: Husinecká 1024/11a,130 00 Praha 3 - Žižkov,IČO: 01312774,DIČ: cz 01312774 _ Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj,Pobočka Prachatice Vodňanská 329,Prachatice ll,383 01 Prachatice
<br> Naše značka: SPU 051085/2021
<br> Spisová značka: 2RP3521/2015-505205/03/04 SPU 05103512021 iliiiiiiiiiiiliiiiiiiilliiiliiliili Tel.: 602117534
<br> ID DS: z49per3 0005945941334 E-mail: e.krivackova©spucr.cz
<br> Datum: 1.3.2021
<br> Oznámení o vyložení soupisu nároků vlastníků pozemků,lhůta pro uplatnění námitek - Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Stožec
<br> V rámci zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Stožec,zabezpečil Státní pozemkový úřad,Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj,Pobočka Prachatice (dálejen „pozemkový úřad“),v souladu s ustanovením Q 8 zákona číslo 139/2002 Sb <.>,o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona číslo 229/1991 Sb <.>,o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku,ve znění pozdějších předpisů,v platném znění (dále jen „zákon“),vypracování soupisu nároků vlastníků pozemků (dále jen „soupis nároků"),podle jejich ceny,výměry,vzdálenosti a druhu,včetně omezení,vyplývajících ze zástavního práva,předkupního práva,věcného břemene.Vyhotovením soupisu nároků (včetně ocenění pozemků) byl pověřen zpracovatel návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Stožec - sdružení firem Agropoz CB s.r.o <.>,IČO: 28148916 a Agropoz,v.o.s <.>,IČO: 62497090,sídlo Staroměstská 1504/1,370 04 České Budějovice <.>
<br> Tento soupis nároků je,počínaje dnem 22,3,2021,vyložen po dobu 15 dnů na Obecním úřadě Stožec,Stožec 25,384 44 Stožec.Současněje také k nahlédnutí na Pozemkovém úřadě,Vodňanská 329,383 01 Prachatice.Zároveň s vyložením se doručuje vlastníkům,jejichž pobytje znám <.>
<br> Námitky k předloženému soupisu nároků mohou vlastníci pozemků uplatnit u Pozemkového úřadu Prachatice,Vodňanská 329,383 01 Prachatice do 30.4.20...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Stožec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz