« Najít podobné dokumenty

Obec Rabyně - Zápis z veřejného zasedání č. 4 r. 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rabyně.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis z veřejného zasedání č. 4 r. 2021
Zápis
<br> č.4 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Rabyně,které se konalo dne 10.3.2021
Přítomni: p.Mašek,pí.Břicháčková,p.Zajíček,p.Brabec,pí.Válová,Pacovský
Omluveni:,p.Ing.Žižka
<br> 1.Zahájenízasedání <.>
<br> 2.Určení zapisovatele: pí.Břicháčková <.>
Určení ověřovatelů zápisu: p.Zajíček,pí.Břicháčková
Hlasování: pro - 6,proti – 0,zdržel se – 0 <.>
<br> 3.Schválení programu zasedání ze dne 10.3.2021 <.>
Hlasování: pro – 6,proti – 0,zdržel se – 0 <.>
<br> 4.Projednání žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na poz.p.č.1116/7 <,>
k.ú.Blaženice <.>
Bude zahájeno správní řízení s místním šetřením <.>
<br> 5.Projednání a schválení cenové nabídky na vyvrtání studny (stánek s občerstvením Rabyně
u přístavu) <.>
Cenové nabídky:firma Vlk– 30m –55.150,- Kč bez DPH(s osazení skruží)
+ dokončovací práce 15.870,- Kč s DPH
+ověřovací zkouška 3.900,- Kč s DPH <,>
firma Bečvář– 30m –69.200,- Kč bezDPH(bez osazení skruží) <.>
Obecní zastupitelstvo vybralofirmu Vlks nabídkou 55.150,- Kč bez DPH <.>
Hlasování: pro – 6,proti – 0,zdržel se – 0 <.>
<br> 6.Projednání návrhu na pořízení změny územního plánu obce Rabyně,poz.p.č.160/9,k.ú.Rabyně <.>
Bude předáno k posouzení p.architektovi,který zpracovává územní plán <.>
<br> 7.Projednání žádosti o vyjádření k projektové dokumentaci : výstavba rekreačního objektu na poz <.>
p.č.169 a 1258/1,ČE 161,k.ú.Blaženice <.>
Bude vydáno samostatné písemné vyjádření <.>
<br> 8.Seznámení a projednání vydání plné moci zmocněnci Technické služby Benešov s.r.o <.>
Obecní zastupitelstvo schválilo podání žádosti o slevu za odvoz a nakládání s komunálním
odpadem <.>
Hlasování: pro – 6,proti – 0,zdržel se – 0 <.>
<br> 9.Na základě registrace akce 014D262001113 Rabyně – Dopravní automobil s požárním přívěsem
hašení,budou osloveny tyto firmy:
a) Vesta Auto Corson s.r.o.– Ford,VW,Fiat,Peugot,Mercedes
Mělnická 584/10,150 00 Praha 5 – Malá Strana
IČO: 27120457
<br> b) Carent a.s.– Ford,VW,Peugot,Fiat,Mercedes
Bělohorská 4317/46,636...

Načteno

edesky.cz/d/4552550

Meta

Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rabyně      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz