« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Michálkovice - ud 39.pdf

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Michálkovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ud 39.pdf
& „.W/WV
<br> Úřad městského obvodu Michálkovice ofsamnost ev,č.: VQŽÁŠŠW *
<br> vyvésene dna: eéf 3“ ÍÚ'Z/
<br> MiWi—“\W
<br> sňate dne:.<.> ze spuáwrost:___„ŽííW ;
<br> souběžně zveřejněna na internetu
<br> Odesláno datovou zprávou na:
<br> 1008: frpbzih (Městský obvod Micháikovice)
<br> Oznámení o zrušení piánované odstávky ežešctrické energie č.1100130755591
<br> Informujeme Vás o zrušení oznámené odstávky elektrické energie,která se měla konat v katastru Vaší obce dne 31.3.2021 od 7:30 do 15:30 v celém původním rozsahu uvedeném v příloze této zprávy <.>
<br> Dovofujeme si Vás požádat o součinnost při informováni Vašich obyvatel o zrušení plánované odstávky <.>
<br> Omiouváme se za vznikie komplikace a děkujeme Vám za pochopení <.>
<br> S pozdravem
<br> Odes HCNLŽ
<br> Mgr.XXXXXX XXXXX Vedoucí odboru Obsluha pro veřejný sektorr ČEZ Distribuce,a.5 <.>
<br> ČEZ Distribuce,3.5.Děčín - Dečín IV-Podmokly.Teplická 37418,PSČ 405 O2 2 Kontaktní linka: 800 850 860 | e-maiE: info©ce2disiribucecz ; wwoezdistribuceozl IČO: 3729035.DEČ: CZ24729035; zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Usti nad Labem,sp.zn.82145 | zasílací adresa: ČEZ Distribuce.a.5.<.> Plzeň,Guldenerova 2577/19.PSČ 326 00
<br> SKUPENA čez www.cezdistribuce.cz
<br> “Šý/aw „,DISTRlBUCE UPOZORNENI
<br> na odstávka elektřiny č.1 1 0060755591
<br> dne 31.3.2021 od 7:30 do 15:30 hodin
<br> Plánovaná odstávka zahrnuje tyto lokality:
<br> Ostrava (okres Ostrava-město) městská část Michálkovice část obce Michálkovice Čihalíkova: č.o.34,36,37 Chleborádova: č.o.68,71,73,74,76,78,82 Mrazná: č.o.2,3,5,7,11 Radvanlcká: č.0.69,78,82.84,92 Skřivánci: č.o.19,23 ' _.<.>.kat.území Michálkovice (kód 7147470: parcelní č.43113;ng _
<br> šíFiemme,540/51,540/52
<br> UPOZORNĚNÍ
<br> Dotčené zařizení distribuční soustavy je nutné i v době odstávky považovat za zařizení pod napětím,a proto vás žádáme o dodržení všech zásad bezpečnosti a provedení opatření potřebných k zamezení případných škod na zdraví a majetku....

Načteno

edesky.cz/d/4551338

Meta

Výpadek elektřiny  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od MČ Ostrava - Michálkovice
29. 04. 2021
29. 04. 2021
28. 04. 2021
28. 04. 2021
26. 04. 2021
  ...a další
Více dokumentů od MČ Ostrava - Michálkovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz