« Najít podobné dokumenty

Obec Dražůvky - Nová usnesení vlády ČR (prodloužení nouzového stavu, prodloužení platnosti krizových opatření)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dražůvky.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

sb057-21.pdf
Ročník 2021
<br> SBÍRKA ZÁKONŮ
ČESKÁ REPUBLIKA
<br> Částka 57 Rozeslána dne 26.března 2021 Cena Kč 37,–
<br> O B S A H :
<br> 146.Usnesení vlády České republiky o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2
<br> 147.Usnesení vlády České republiky o změně krizových opatření
<br>
<br> 146
<br> USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
<br> ze dne 26.března 2021 č.314
<br> o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2
<br> Vláda
<br> I.podle čl.6 odst.2 ústavního zákona č.110/1998 Sb <.>,o bezpečnosti České republiky,prodlužuje do dne
11.dubna 2021 nouzový stav vyhlášený usnesením vlády ze dne 26.února 2021 č.196,o vyhlášení
nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním
výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky na dobu 30 dnů od
00:00 hodin dne 27.února 2021,které bylo vyhlášeno pod č.96/2021 Sb <.>,a to na základě souhlasu
Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky uděleného jejím usnesením ze dne 26.března 2021
č.1596;
<br> II.stanoví,že veškerá opatření přijatá z důvodu nouzového stavu,která jsou platná ke dni přijetí tohoto
usnesení vlády,zůstávají nadále v platnosti v rozsahu,v jakém byla přijata;
<br> III.pověřuje předsedu vlády informovat neprodleně Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky <.>
<br> Provedou:
členové vlády <,>
vedoucí ostatních ústředních orgánů státní správy
<br> Na vědomí:
hejtmani <,>
primátor hlavního města Prahy
<br> Předseda vlády:
<br> Ing.Babiš v.r <.>
<br> Sbírka zákonů č.146 / 2021Strana 1234 Částka 57
<br>
<br> 147
<br> USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
<br> ze dne 26.března 2021 č.315
<br> o změně krizových opatření
<br> V návaznosti na usnesení vlády č.196 ze dne 26.února 2021,kterým vláda v souladu s čl.5 a 6 ústavního
zákona č.110/1998 Sb <.>,o bezpečnosti České republiky,vyhlásila pro území České republiky z důvodu
ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/...

Načteno

edesky.cz/d/4550079

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dražůvky      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz