« Najít podobné dokumenty

Obec Moutnice - Zveřejnění záměru č. 1/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Moutnice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

U1029_SKM_C224e21031113361_geom_plan.pdf
VÝKAZ DOSAVADNÍHO A NOVÉHO STAVU ÚDAJÚ KATASTRU NEMOVITOSTÍ Dosavadní stav Nový slav
<br> Označení Výměra parcely Druh pozemku Označení Výměra parcely Druh pozemku Typ Slavby Zpús.Porovnání gsm/em evmence PTÉVDÍCÍ'I Na pozemku pozemku určeni Díl přecházl z pozemku 01310 115111 Výměra dílu Označení parc.číslem Způsob využili parc číslem Způsob využitl Způsob využiti výměr označenéhov vlastnictví dílu
<br> : z katastru dřívějšl pozl ! 2
<br> ha.rn na m2 _,„ na.m
<br> 5 : nemovnomi ends—nel : 995/46 : 52 l 79 orná půda 995/46 1 52 l 62 orná půda 2 995/46 10001.52 : 62
<br> i j 995/125 1 1 17 orná půda 2 995/49 10001 ' ' 17 995/66 ! 4 “ 49 orná půda 995/69 41 29 orná půda 2 995/96 10001 1 4 ; 29
<br> i.995/125.1 20 orná půda 2 995/66 10001 1 1 20
<br> ! 57 : 28 : 571 28 1 1
<br> Výkaz údajů o bonitovaných půdně ekologických iednotkách (BPEJ) k parcelám nového stavu Parcelm mslo podle Kód Výměra BPEJJ Parcelm C1slo podle Kód Výměra BPEJ katastru zjednodušené na dllU katastru zjednodušené BP na d 1Iu namovilosti evidence BPEJ ha Ě mz parcely nemtIVllnslí evidence EJ ha : mz parcely 995/46 20100 : 52 : 62 7 1 995/66 20100 : 4 : 29 l 1 995/125 20100 ' i 20 1 1 995/126 20100 1 I 17 1 * _ Seznam souřadnic (SÍJTSK) Cislo bodu Souřadnice pro zápis do KN Y X Kód kv.Poznámka 341—2 590588.39 117135333 3 341557 59057439 it."/331.03 3 1 590582.81 1177340.69 3 plast.znak 2 59057838 1177343.88 3 plast.znak 3 590583371 IFF/349.56 3 plast.znak 4 590587.55 117734635 3 plast.znak 5 590585.10 1177348.40 3 kolek—SQlodstZ 6 590581.18 1177342.04 3 kolek—SQlodstZ GEOMETRICKÝ PLÁN Geunjetrřnl-(ý plán ověřil úředně oprávněný zeměměřický inžznýr: Jmé Šlejnnnls ověřil úředně opráminý zeměměřický inženýr: pro Jméno,pmmcm.Ing.Petr HELÍSCK napnyncm.XXX XXXX HCIÍSCk
<br> rozdělení pozemku
<br> Číslo položky sczmmu úředně oprávněných Číslo položky sumu úřndnč oprávněnýdl umčměřických inženýrů: 1898/2000 zeměměřických iní/enýn'l: 1898/2000 Dne: 14.ledna 2021 číslo: 27/2021 Dne: 19.1.2021 Cam; 30/2021...
U1028_SKM_C224e21031113360_zamer_1_2021.pdf
OBEC IVIOUTNICE
<br> Zveřejnění záměru č.1/2021
<br> Ve smyslu 5 39 odst.1 zák.č.128/2000 Sb.o obcích,v platném znění,zveřejňuje Obec Moutnice,IČ: 00282154,Moutnice 277,664 55 záměr na prodej
<br> části pozemků p.č.995/46 a 995/66,k.ú.Moutnice (dle přiloženého geometrického plánu č- 848 4117/2020 nově oddělený pozemek p.č.995/125 a 995/126,k.ú.Moutnice) o celkové výměře 37m2 společnosti EG.D a.s.se sídlem Lidická 1873/36,Černé Poe,602 00 za cenu 1500Kč/m2 <.>
<br> Tento záměr byl projednán a schválen na jednání zastupitelstva obce Moutnice <.>
<br> Občané se mohou po dobu 15-ti dnů od zveřejnění tohoto záměru vyjádřit a předložit své nabídky,návrhy nebo připomínky na adresu: OÚ Moutnice,Moutnice 277,664 55 <.>
<br> V Moutnicích dne 11.3.2021
<br> Ing.XXXXXXX XXXXXXX
<br> starosta obce
<br> Vyvěšeno dne
<br> Sňato dne

Načteno

edesky.cz/d/4549972

Meta

Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Moutnice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz