« Najít podobné dokumenty

Obec Potvorov - Usnesení z 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce Potvorov 2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Potvorov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

ke stažení
Obec Potvorov
<br> ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE (13/2021
<br> Usnesení
<br> z 3.veřejného zasedání zastupitelstva obce_ Potvorov konaného dne 25.3.2021 od 19_oo hod.v budově OU obce Potvorov
<br> Schvaluie:
<br> 1) Žádost Linky bezpečí 2.3.0 finanční příspěvek na provoz ve výši 2000 Kč 2) Ceny rybářských povolenek na rok 2021 <.>
<br> 3) Výměnu XXXX a vymalování nyní uzavřeného pohostinství <.>
<br> X) Objednání sady 50 ks knihy Kralovicko & okolí z nebe <.>
<br> Bere na vědomí :
<br> 1) Závěr jednání se zástupcem stavebníka na p.č.592/2 ohledně získání pozemku s umístěnou kulturní památkou Boží XXXX do vlastnictví obce <.>
<br> X) Informaci o XXX,že firma XXXXXX XXXXXXXX a.s.odkládá svoz nebezpečného odpadu a přistaví velkoobjemový kontejner 23.4.2021 <.>
<br> 3) Závěr jednání se zástupcem firmy SICIM ohledně požadavků na finální úpravy komunikací využívaných zmiňovanou Společností při stavbě plynovodu a dosud neuvedených do původního stavu <.>
<br> Dne 25.3.2021 Zapsal : XXXXX XXXXXXXXX
<br> Ověřit : Mgr.XXXXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXX XXXXXXX XXXXXXXXX,starosta
<br> Vyvěšeno dne : XX.X.2021 _ ___Sejmuto_dne : 14_._4.2021 * OBEC POTVOHOV
<br> PSČ 331 41 okres Ptzeň * sever
<br> Podpis oprávněné osoby potvrzující vyvěšení : 1 ]!,A ' “ / Á,/U,1A (IL/(Í
<br> Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup od : 28.3.2021 do : 14.4.2021

Načteno

edesky.cz/d/4549834

Meta

Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Potvorov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz