« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Líšeň - Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Líšeň.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc
č.j.MMB/0140630/2021/Vich STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO Majetkový odbor MMB Záměr obce prodat,směnit,darovat,pronajmout,propachtovat nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce V souladu s ustanovením § 39,odstavec 1,z.č.128/2000 Sb <.>,o obcích,v platném znění zveřejňujeme po dobu 15-ti dnů záměry statutárního města Brna 1.prodej pozemku p.č.1840/22 ostatní plocha,zeleň o výměře 16 m2 v k.ú.Husovice (informace o uvedeném záměru a dalším postupu i mapové podklady k nahlédnutí Vám poskytne Mgr.Zapletalová,AK- JUDr.Hroza & Mgr.Zapletal,Arne Nováka 4,602 00 Brno e-mail: zuzana.zapletalova@pravnici.org) 2.pronájem pozemku p.ě.216/15 ostatní plocha,jiná plocha o výměře 52 m2,k.ú.Město Brno - změna nájemní smlouvy (informace o uvedeném záměru a dalším postupu i mapové podklady k nahlédnutí Vám poskytne JUDr.Řehořová,Majetkový odbor Magistrátu města Brna,Malinovského nám.3,601 67 Brno,dv.205,tel.542173459,e-mail: rehorova.sona@brno.cz) (informace o uvedeném záměru a dalším postupu i mapové podklady k nahlédnutí Vám poskytne Mgr.Halouzková,Majetkový odbor Magistrátu města Brna,Malinovského nám.3,601 67 Brno,dv.205,tel.5421 73158,e-mail: halouzkova.veronikaabrno cz) 1 č.j.MMB/0140630/2021/Vich 4.směna části pozemku p.č.75/1,ostatní plocha,ostatní komunikace,o výměře 2.697 m2,v k.ú.Holásky,která je oddělena geometrickým plánem č.754-36/2021 ze dne 2.3.2021 a nově označena jako pozemek p.č.75/8 o výměře 19 m2 v k.ú.Holásky ve vlastnictví statutárního města Brna za část pozemku p.č.75/5,ostatní plocha,ostatní komunikace,o výměře 8 m2,v k.ú.Holásky,která je oddělena geometrickým plánem ě.754-36/2021 ze dne 2.3.2021 a označena jako pozemek p.ě.75/5 o výměře 6 m2 v k.ú.Holásky ve výlučném vlastnictví fyzické osoby Mgr.Vinterová,Majetkový odbor Magistrátu města Brna,Malinovského nám.3,601 67 Brno,dv.2587,tel.542173165,e-mail: vinterovapetraájbrno cz)) 2 č.j.MMB/0140630/2021/V...

Načteno

edesky.cz/d/4548340

Meta

Pronájem   Zveřejnění záměru   Prodej  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Líšeň      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz