« Najít podobné dokumenty

MČ Praha - Koloděje - Oznámení-zahájení spol. řízení Park za úřadem

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Praha - Koloděje.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
Městská část Praha 21
Úřad městské části - odbor stavební úřad
<br> Staroklánovická 260,190 16 Praha 916,tel.281 012 911 fax.281 971 531
<br>
<br> Sp.zn.: SZ/UMCP21/16811/2020/SU/Hra
Č.j.: UMCP21/04815/2021/SU/Hra V Praze,25.3.2021
Vyřizuje: XXXXX XXXXXXXXX,tel.: XXXXXXXXX,iveta.hrabakova@prahaXX.cz
<br>
<br>
OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ
<br>
Městská část Praha-Koloděje,IČO 00240338,K jízdárně č.p.9/20,190 16 Praha 916 <,>
kterou zastupuje Ekologické a inženýrské stavby,spol.s r.o <.>,zkratka EKIS,spol.s r.o <.>,IČO 18626084 <,>
<br> Náchodská č.p.2421,Praha 9-Horní Počernice,193 00 Praha 913
<br> (dále jen "žadatel") podal dne 25.11.2020 žádost o vydání společného povolení na stavbu:
<br> park za úřadem
Praha,Koloděje
<br>
<br> (dále jen "stavba") na pozemku parc.č.126/1,131,132,133 v katastrálním území Koloděje.Uvedeným
dnem bylo zahájeno společné územní a stavební řízení (dále jen "společné řízení").Protože žádost nebyla
úplná a nebyla doložena všemi podklady a náležitostmi potřebnými pro její řádné posouzení,byl žadatel
opatřením ze dne 14.12.2020 vyzván k doplnění žádosti a současně vyrozuměn o přerušení řízení.Po
doplnění žádosti bylo v řízení pokračováno <.>
<br>
<br> Stavba obsahuje:
<br> Revitalizaci veřejného prostoru za objektem úřadu.Obsahem této revitalizace je výstavba pěších cest <,>
umístění prvků na pro sportovní a klidové vyžití.Přístupnost parku je ze dvou směrů,a to od ulice U
Kosinů v místech stávajícího dětského hřiště a od budovy úřadu vedle hlavního vstupu.Jednotlivé pěší
cesty jsou vzájemně spojené a doplněné veřejným parkovým osvětlením.U stávající pozemní
komunikace bude opravena pouze povrchová vrstva a to provedení podkladní a obrusné živičné vrstvy <.>
<br> Pěší cesty jsou navrženy ze žulových kotek,které budou vloženy do žulových obrubníků včetně
podkladních vrstev.Vyrovnávací venkovní schody jsou navrženy kombinací žulových kostek a
betonových palisád <.>
<br> Opěrná zídka je navržena výšky 1,10 m z gabionových košů s výplní...
Obsah vyvěšení
Městská část Praha 21
Úřad městské části - odbor stavební úřad
<br> Staroklánovická 260,190 16 Praha 916,tel.281 012 911 fax.281 971 531
<br>
<br> Sp.zn.: SZ/UMCP21/16811/2020/SU/Hra
Č.j.: UMCP21/04815/2021/SU/Hra V Praze,25.3.2021
Vyřizuje: XXXXX XXXXXXXXX,tel.: XXXXXXXXX,iveta.hrabakova@prahaXX.cz
<br>
<br>
OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ
<br>
Městská část Praha-Koloděje,IČO 00240338,K jízdárně č.p.9/20,190 16 Praha 916 <,>
kterou zastupuje Ekologické a inženýrské stavby,spol.s r.o <.>,zkratka EKIS,spol.s r.o <.>,IČO 18626084 <,>
<br> Náchodská č.p.2421,Praha 9-Horní Počernice,193 00 Praha 913
<br> (dále jen "žadatel") podal dne 25.11.2020 žádost o vydání společného povolení na stavbu:
<br> park za úřadem
Praha,Koloděje
<br>
<br> (dále jen "stavba") na pozemku parc.č.126/1,131,132,133 v katastrálním území Koloděje.Uvedeným
dnem bylo zahájeno společné územní a stavební řízení (dále jen "společné řízení").Protože žádost nebyla
úplná a nebyla doložena všemi podklady a náležitostmi potřebnými pro její řádné posouzení,byl žadatel
opatřením ze dne 14.12.2020 vyzván k doplnění žádosti a současně vyrozuměn o přerušení řízení.Po
doplnění žádosti bylo v řízení pokračováno <.>
<br>
<br> Stavba obsahuje:
<br> Revitalizaci veřejného prostoru za objektem úřadu.Obsahem této revitalizace je výstavba pěších cest <,>
umístění prvků na pro sportovní a klidové vyžití.Přístupnost parku je ze dvou směrů,a to od ulice U
Kosinů v místech stávajícího dětského hřiště a od budovy úřadu vedle hlavního vstupu.Jednotlivé pěší
cesty jsou vzájemně spojené a doplněné veřejným parkovým osvětlením.U stávající pozemní
komunikace bude opravena pouze povrchová vrstva a to provedení podkladní a obrusné živičné vrstvy <.>
<br> Pěší cesty jsou navrženy ze žulových kotek,které budou vloženy do žulových obrubníků včetně
podkladních vrstev.Vyrovnávací venkovní schody jsou navrženy kombinací žulových kostek a
betonových palisád <.>
<br> Opěrná zídka je navržena výšky 1,10 m z gabionových košů s výplní...

Načteno

edesky.cz/d/4548332

Meta

Územní plánování   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Praha - Koloděje      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz