« Najít podobné dokumenty

Obec Češov - MěÚ Jičín - Veřejná vyhláška- 2

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Češov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

k nahlédnutí (762.34 kB)
M ě s t s k ý ú ř a d J i č í n
odbor dopravy - oddělení silničního hospodářství
<br> 17.listopadu 16,506 01 Jičín e-mail: doprava@mujicin.cz fax.: 493 545 285
Č.j.: MuJc/2021/6498/DOP/MoE V Jičíně dne: 23.3.2021
Vyřizuje: ing.Moravcová
Telefon: 493 545 419
Titl.:
EUROVIA CS,a.s <.>
Závod Čechy východ,oblast Čechy střed
Piletická 498
503 41 Hradec Králové
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu
<br>
<br> Odbor dopravy MěÚ Jičín,rozhodující v přenesené působnosti podle ustanovení § 61
odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,jako příslušný úřad obce s rozšířenou působností
podle ustanovení § 124 odst.6 zák.č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a
podle ust.77 odst.1 písm.c) uvedeného zák.č.361/2000 Sb <.>,na základě písemné žádosti <,>
kterou podal žadatel: EUROVIA CS,a.s <.>,Závod Čechy východ,oblast Čechy střed,Piletická
498,503 41 Hradec Králové,IČO: 45274924 (dále žadatel) dne 12.3.2021 a po dohodě s
dopravním inspektorátem Policie České republiky Krajského ředitelství policie
Královéhradeckého kraje (dále jen „DI PČR KŘP KHK“) vedeného pod č.j.: KRPH-19939-
1/ČJ-2021-050406 ze dne 12.3.2021 <,>
<br>
vydává žadateli stanovení přechodného dopravního značení
formou opatření obecné povahy dle ust.§ 171 zák.č.500/2004 Sb <.>,správní řád
<br>
na silnicích II a III tříd a MK viz.plánek - Jičíněves,Liběšice,Češov,Slavhostice,Žlunice <,>
Kozojedy,Vršce,Slatiny,Žeretice,Cholenice a Kopidlno pro akci „Rekonstrukce II/328
Hranice okresu JC/HK Slavhostice - Jičíněves” v termínu od 12.4.2021 do 21.9.2021 <.>
<br> Dopravní značení bude provedeno dle přiložené situace a podle „Zásad pro označování
pracovních míst na pozemních komunikacích” (TP 66),dále podle ČSN EN,zák.č.361/2000
Sb.a vyhl.č.294/2015 Sb.<,>
<br>
za těchto podmínek:
1) Dopravní značení bude provedeno podle přílohy a dle písemného vyjádření DI PČR KŘP
KHK č.j.: KRPH-19939-1/ČJ-2021-050406 ze dne 12.3.2021.Značení,které je v kolizi s touto
úpravou,bude zakryto <.>
...

Načteno

edesky.cz/d/4547120

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Obec Češov
01. 12. 2022
01. 12. 2022
01. 12. 2022
24. 11. 2022
24. 11. 2022
  ...a další
Více dokumentů od Obec Češov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz