« Najít podobné dokumenty

Obec Sklené nad Oslavou - Veřejná vyhláška - Oznámení o aktualizaci územně analytických podkladů ORP Velké Meziříčí

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Sklené nad Oslavou.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení_o_aktualizaci_územně_analytických_podkladů_ORP_Velké_Meziříčí.pdf
MĚSTSKÝ ÚŘAD VELKÉ MEZIŘÍČÍ,Radnická 29/1,594 13 Velké Meziříčí <,>
tel.: 566 781 111,fax: 566 521 657,e-mail: mestovm@velkemezirici.cz <,>
internet: www.velkemezirici.cz,Identifikátor datové schránky: gvebwhm <,>
IČ: 00295671,bankovní spojení: KB Velké Meziříčí,č.účtu: 19-1427751/0100
<br>
<br> MĚSTSKÝ ÚŘAD VELKÉ MEZIŘÍČÍ
ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO ROZVOJE
<br>
<br>
<br> Číslo jednací: VÝST/14261/2021-svih /28435/2020 Dne: 19.03.2021
<br> Vyřizuje: Bc.XXXXX XXXXXXXXXX
<br> Telefon: XXX XXX XXX
<br> E-mail: svihalkova@velkemezirici.cz
<br> Datová schránka: gvebwhm
<br>
<br>
V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
<br> OZNÁMENÍ O AKTUALIZACI ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ
<br> ORP VELKÉ MEZIŘÍČÍ
<br> V.úplná aktualizace - 2020
<br>
<br> Městský úřad Velké Meziříčí,odbor výstavby a územního rozvoje,jako příslušný úřad
<br> územního plánování dle § 6 odst.1 písm.b) zákona č.183/2006 Sb.o územním plánování a
<br> stavebním řádu,v platném znění,(dále jen „stavební zákon“) a příslušný pořizovatel územně
<br> analytických podkladů dle § 27 odst.1 stavebního zákona,Vám tímto oznamuje,že v
<br> souladu s § 28 stavebního zákona pořizuje úplnou aktualizaci územně analytických
<br> podkladů (dále jen „ÚAP“) pro správní území ORP Velké Meziříčí <.>
<br>
<br> V souladu s § 28 odst.2 stavebního zákona vyzýváme poskytovatele ÚAP:
<br>
<br> – k potvrzení správnosti,úplnosti a aktuálnosti Vámi poskytnutých údajů o území ve lhůtě
do 3 měsíců od doručení tohoto oznámení.V případě,že tak neučiníte,budeme mít za
<br> to,že Vámi naposledy předané údaje o území,které od Vás máme v současné době
<br> k dispozici,jsou správné,úplné a aktuální a budou použity při aktualizaci podkladů
<br> pro „Rozbor udržitelného rozvoje území obce s rozšířenou působností Velké
<br> Meziříčí“ a pro zpracování aktualizace samotného „Rozboru udržitelného rozvoje
<br> území obce s rozšířenou působností Velké Meziříčí“ <.>
<br> – nebo v případě,že ke změně údajů o území od jejich posledního předání došlo,aby nově
aktualizo...

Načteno

edesky.cz/d/4547072

Meta

Územní plánování   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Sklené nad Oslavou      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz