« Najít podobné dokumenty

Obec Tučapy - Návrh závěrečného účtu rok 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Tučapy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha č. 2 - Rozbor hospodaření ZŠ a MŠ Tučapy za rok 2020.pdf
Rozbor hospodaření za rok 2020
<br> R t e ni Zůstatek
<br> Materiál 260 754,00 260 904,96 150,96
<br> ed latné 3 000,00 ' 3 010,00 10,00 xerox ír 8 000,00 4 600,00 3 400,00 kancelářské třeb 10 000,00 7 999,00 2 001,00 toner 10 000,00 4 393,00 5 607,00 úklidové rostřed 35 000,00 33 577,25 1 422,75 drobn ' materiál,144 000,00 158 206,71 14 206,71
<br> PHM 2 000,00 1 165,00 835,00 mů 1.třída 3 000,00 2 200,00 800,00
<br> 501+518 z fondu 2 687,00
<br> Ene ie 461 401 82 550 708,93 89 307,11 voda+stočne 70 000,00 66 341,00 3 659,00 el.ene ie 200 000,00 201 780,80 1 780,80
<br> elektroener etika 10005702 19124233 91 185,31
<br> 0 ra 705 607 20 300 000,00 276160 86 23 839,14
<br> Služb 361 817 00 343 047,82 18 76918 tovné 3 000,00 2 291,00 709,00 telefon 30 000 00 28 216,10 1 783,90 revize 15 000,00 11 986,95 3 013,05 ro ekt děti do bruslí - odvoz KO 27 346,00 27 346,00 - lavec ' ' - do - racováni “ 90 000,00 86 524,00 3 476,00 ost.sl 180 000,00 181 167,27 1 167 m i oken koberců 10 000,00 10 000,00 doména 1 471,00 544,50 926,50 bankovní la 5 000,00 4 972,00 28,00
<br> Po ištěni 15 000 00 2 098 00
<br> Celkem 1 889 689 90 1 934 271,65 44 581,75
<br> 289 844 00 289 844,00
<br> Celkem + od 44 581 75
<br> 501+518
<br> 511—
<br> 518-
<br> 558-
<br> 5xx —
<br> 501 502 z fondu Celkem
<br> Materiál
<br> hrač
<br> drobn' materiál úklidové rostřed
<br> z fondu
<br> 0
<br> Celkem bez fondu Celkem
<br> Materiál
<br> h
<br> drobn' materiál 0 ra
<br> Služ -te|efon
<br> Celkem
<br> Materiál
<br> vin úklidové rostřed drobn' materiál Vodné + stočné El.ene ie O SI
<br> Od Celkem
<br> Mzdové náklad Materiál ene ie
<br> Roz t 64 000 00
<br> 32 000,00
<br> 32 000,00"
<br> 62 000,00 )
<br> 15 000 00
<br> 190 786,00
<br> R t 15 000,00
<br> 8 000,00
<br> 7 000,00
<br> 6 000 00
<br> 21 000 00
<br> R t 1 000 000 00
<br> 950 000,00
<br> 40 000,00
<br> 10 000 00 11 000 00 115 000 00 30 000 00 80 000 00
<br> 12 360 00 1270 01910
<br> 150 000,00 40 00
<br> 190 000,00
<br> e ni 70 760 65 3 839,00 40 0...
Příloha č. 1 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020.pdf
KRAJSKÝ ÚŘAD lllllllll||lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
<br> <.>,' KUCBXOOYSJZS
<br> JIHOCESKY KRAJ Odbor ekonomický Oddělení přezkumu a metodiky hospodaření obcí U Zimníhp stadionu 1952/2 370 76 Ceské Budějovice ““Twmřťř'fí“ *j—
<br> „ “LOL-„Jeana nm:/:.: ll.!r'-.f;_.<.> l,r spisová značka: OEKO-PR 31640/2020/evpa ' ' ““ “'" " “' " “ naše č.j.: KUJCK 28609/2021
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Q rok 2020 obce Tučapy,IČO 00253049
<br> Přezkoumání bylo vykonáno v sídle obecního úřadu dne 21.09.2020 jako dílčí přezkoumání a na Krajském úřadu Jihočeského kraje od 26.02.2021 do 04.03.2021 jako konečné přezkoumání <.>
<br> Přezkoumání hospodaření obce Tučapy za rok 2020 ve smyslu ustanovení % 42 zákona č.128/2000 Sb.<,>
<br> oobcích (obecní zřízení),ve znění pOZdGJSICh předpisů,a v souladu se zákonem č.420/2004 Sb <.>,opřezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků adobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů,bylo zahájeno dne 14.07.2020 Krajským úřadem Jihočeského kraje doručením písemného oznámení <.>
<br> Přezkoumané období od 01.01.2020 do 31.12.2020 <.>
<br> Přezkoumání vykonaly: — kontrolorka pověřená řízením přezkoumání: XXXX XXXXXXX
<br> - kontrolorka: Ing.XXXXXX XXXXXXXXX
<br> Pověření k přezkoumání podle X X zákona č.420/2004 Sb.a 5 4 a 5,6 zákona č.255/2012 Sb.vydal Krajský úřad Jihočeského kraje pod č.392,395/2020/0EKO-PR dne 22.07.2020 <.>
<br> Konečné přezkoumání hospodaření bylo provedeno v podmínkách mimořádných opatření,vyvolaných epidemiologickou situací na území Ceské republiky,s využitím doporučeného postupu Ministerstvem financí,Odbor 47 — Centrální harmonizační jednotka,a to z podkladů předávaných územními celky elektronicky a konzultovaných dálkovou formou <.>
<br> Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem <.>
<br> Při přezkoumání poskytli součinnost: XXXXX XXXXX - XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX - účetní
<br> identifikátor DS: kdibXrr tel: XXX XXX 111 IČ:“ 70890650 e-podatelna: posta©kraj-...
NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU.pdf
Licence: DFZR XCRGBZUC / ZN1 (01012020 / 01012020)
<br>
<br> Obec Tučapy
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2020
(v Kč)
<br> 10.03.2021 14h39m41s Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol.s r.o.strana 1 / 12
<br> sestavený ke dni 31.12.2020
<br>
<br>
<br> Údaje o organizaci
<br> identifikační číslo 00253049
<br> název Obec Tučapy
<br> ulice,č.p.Tučapy 19
<br> obec Tučapy
<br> PSČ,pošta 391 26
<br>
Kontaktní údaje
<br> telefon 381 594 736
<br> fax
<br> e-mail obec@tucapy.cz
<br> WWW stránky www.tucapy.cz
<br>
Doplňující údaje organizace
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Obsah závěrečného účtu
<br> I.Plnění rozpočtu příjmů
<br> II.Plnění rozpočtu výdajů
<br> III.Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
<br> IV.Stavy a obraty na bankovních účtech
<br> V.Peněžní fondy - informativně
<br> VI.Majetek
<br> VII.Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů,obcí,DSO a vnitřní převody
<br> VIII.Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,státním fondům a Národnímu fondu
<br> IX.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
<br> X.Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem
<br> XI.Ostatní doplňující údaje
<br>
<br>
<br>
<br> 10.03.2021 14h39m41s Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol.s r.o.strana 2 / 12
<br> I.PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ
Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br>
<br> Daňové příjmy 15 318 000,00 13 873 530,00 13 801 740,73
<br> Nedaňové příjmy 1 889 339,00 2 332 827,00 1 990 999,39
<br> Kapitálové příjmy 20 000,00 20 000,00
<br> Přijaté transfery 532 000,00 25 673 140,40 32 347 617,80
<br> Příjmy celkem 17 759 339,00 41 899 497,40 48 140 357,92
<br>
<br> Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br>
<br> 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 3 500 000,00 3 152 000,00 3 151 445,47
<br> 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 70 000,00 52 000,00 5...

Načteno

edesky.cz/d/4546807

Meta

Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet   Volby   Územní plánování   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby   Prodej   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Tučapy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz