« Najít podobné dokumenty

Obec Černuc - Pozvánka na zasedání zastupitelstva

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Černuc.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pozvánka na zasedání zastupitelstva
Obec Černuc
<br> Černuc č.p.17
<br> Zveme Vás na
<br> ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA <,>
<br> které se bude konat ve středu 31.3.2021 od 18.00 hod
<br> v zasedací místnosti Obecního úřadu v Černuci <.>
<br> Program:
<br> 1.Schválení programu
<br> 2.Jmenování ověřovatelů zápisu
3.Prodej pozemku parc.č.1029/13 v k.ú.Černuc
<br> 4.Prodej části pozemku parc.č.1042/2 v k.ú.Černuc
<br> 5.Prodej pozemku parc.č.121/7 v k.ú.Nabdín
<br> 6.Žádosti o dotace z rozpočtu obce Černuc na rok 2021
<br> 7.Žádost o podporu Linky bezpečí,z.s <.>
<br> 8.Žádost o uzavření Smlouvy o pronájmu pozemku parc.č.620 v k.ú.Miletice u Velvar
<br> 9.Žádost společnosti Přemyslovské střední Čechy o fin.příspěvek na činnost
<br> 10.Smlouva o zřízení věcného břemene na stavbu IV-12-6024297
<br> 11.Žádost Základní školy Černuc o schválení účetní závěrky za rok 2020
<br> 12.Žádost Mateřské Černuc o schválení účetní závěrky za rok 2020
<br> 13.Žádost o koupi pozemků parc.č.488/1 a 646 v k.ú.Miletice u Velvar
<br> 14.Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce na řešení likvidace odpadních vod
<br> 15.Žádost o koupi části pozemku parc.č.848/139 v k.ú.Černuc
<br> 16.Smlouva o vykonání přezkoumání hospodaření obce za rok 2021
<br> 17.Návrh závěrečného účtu Obce Černuc za rok 2020 a Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2020
18.Schválení účetní závěrky Obce Černuc
19.Žádost o úpravu Změny č.3 územního plánu obce Černuc
20.Diskuse
<br> Vyvěšeno: 23.3.2021
Sejmuto:

Načteno

edesky.cz/d/4546739

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Černuc      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz