« Najít podobné dokumenty

Obec Černuc - Rozpočtové opatření 1/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Černuc.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Rozpočtové opatření 1/2021
§ í§ C,) \N Ň \ -Ň \ }§\s \ §.0) 9vÉ-'u+,1 ťEótšĚ oo C\lo §l o É,ij h,c} !,(í ! oo ! (§ =o o No Eo oooooo ooo o(,€coÝÝ FF (tl tŤ,Y Nňl 9ocrCLLo Y llll4 oooooooooooÝo (0- tí,Ý -§l (lo N,d._._ ioo,g lN iN Ěo o o '0rll o,oooooo!+o oX-- ř,ťo-Ýo)Fodl o ť) cato §lc,tr§lox=ř._,_8,6Eplo lo lo.ř*.>r.>'X:>>ĚgNNN.llloŤr '- c,<.> (l'N>c":: 9L>99 Ě,1 € E9tL\>,=(/)íL>L ???(-OOOUO()cóooacoooc)c>oěó oooo'ojjJjJ.;J ??9OcOOOOOOOJ]-j)OOOOloÁ ooo.)oojJ,jjiJ r-]oooóóě coooóoě OOr-ldOO ŤÝlOO l a.] cn I O9OOOOOOOC(3O OOOOOOOOOOěó 9?cOOOOOOOOOOOiOO ÝÝOOO @ \o\omOO iÝLoLn irli I "!é :l.a] *cšl,0,<,>.|,! o iJ.ooNňúa,ú1.' 1OOOo,oaJE\NN".J\X rúNNq 9ě !r] 6 Bq 9 O O J,p ň p,Čd!9(.É.OoaJ:rr.§o.ncčl] eO)--:tč= o rl,u O ! > o,p.'.<.> )žNo>o.>aH t.n9(Jo.-a.Coa,|:+F,É>E.-iŇ q,!o-o_oč,U),(noo_1ÉÓc:Oa-oNNj4tr.;Ě lr 0) N a l] O O O O O O (- 1 -lO] 3i "lrl3l,] =l."l =i\O tr oqj.<.> l p0]oo"3da.É.<.> ].a ú),1Ť-1 UHŇú]o >.lf \r.nr 0J.d,9NN.c 5OOOo DEryc\ofxóN.-OOc_>{) ONNlr_.úqE,do' 9 9 O O"a.p a p,b1:9 9 E c,ooq!,-a,-.- OOOiT]J>,ň,rÁoNLoO>o.a-- _.úOQ-OJcúo' a=NOÉOr>L,)l.<.> _L)Oo.!o.r:a ],|1+,!1.a,aóOJa![!uoor{Nyc_l OOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOO oooóoooooóó OOOOOOOOOOO ?OOOO,-OOOOO ??9OOOOOcOOOOac)cOOOi3OO 9OOOOOOOOOó 99?OOOOOOOOoooooooooóó oc)ooóoooooó 9OOOOOOOOOO 9??óOOOOOOc) 9oo,3oooooóó ?9?OOOOOOOOOOfJOOOOOOO NdNúfdÝ_dóNi iON€+.aN>Oóa,J J-i ionm#iódÉ ŤNnuad;§ú]U)0o 9l9ó.]Oí,]řJNNí-- OcaOoOC.]í)íaCD(o.r{ É,íú o () É É.<.> l tl,o,řl íí,X t,<.> n,<.> l,l.| A ť o "ín íúx )N o FJ o O.<.> íll o.lJ )o o O{ N o ú N.dz F) N bl 1.1o N D FJ oA íd 1.1 íú A F ť!o(\ rl- )c) o)lr {-' í§ o.o r(!) o+,)c) o o.N o É,F.oc,Frl§lryoŇ §lj O: É,o,ci € T,3 ftlp l(§o3 o,& N-

Načteno

edesky.cz/d/4546737


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Černuc      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz