« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Líšeň - Zveřejnění záměru pronájmu majetku obce

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Líšeň.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zveřejnění záměru pronájmu majetku obce
Statutární město Brno,městská část Brno - Líšeň
Majetkoprávní odbor Úřadu městské části
<br> Jírova 2,628 00 Brno
<br> Zveřejnění záměru pronájmu obce
V souladu s § 39 odst.1 zák.č.128/2000Sb <.>,o obcích a pověřením Rady
městské části Bmo-Líšeň ze dne 14.2.2007 zveřejňuje Majetkoprávní odbor
ÚMČ Bmo-Líšeň záměr pronajmout majetek obce,a to:
<br> Pronájem id.1/39 pozemku par.č.5307/1,v k.ú.Líšeň,o výměře 1350 m2,při
ulici Šimáčkova,Bmo,na dobu neurčitou,za účelem využití tohoto pozemku
jako příjezdové plochy k pozemku par.č.5307/16 a par.č.5307/25,k.ú.Líšeň <.>
<br> Připomínky a náměty ke zveřejněnému záměru mohou občané a ostatní
subjekty podávat po dobu 15 dnů od jeho zveřejnění majetkoprávnímu odboru
ÚMČ Líšeň,Jírova 2,Bmo <.>
<br> Statutární město Brno
V Brně dne: 24.03.2021 Městská část Brno-Líseň
<br> Majetkoprávní odbor Úřadu městské části
Jírova 2,628 00 Brno
<br> JUDr.XXX XXXXXXXXXXXXXX
vedoucí majetkoprávního odboru
<br> Na úřední desce ÚMČ Bmo-Líšeň a na elektronické úřední desce zveřejněno:
Vyvěšeno dne: 25.03.2021
Sejmuto dne: 42
<br> i.«M 90 Bmo
<br> v_
<br> XXX XXXXXXXX

Načteno

edesky.cz/d/4546462


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Líšeň      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz