« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - jih - Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nemovitou věc

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - jih.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nemovitou věc
;: DOŠLO
<br> Příloha:
<br> Úřad městské části města Brna Marlánské nám.máme" 00 Brno č.j.MMB/Ol40630/2021/Vich
<br> 25 413- 2021— 015? % 5 M
<br> STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO Majetkový odbor MMB
<br> Záměr obce prodat,směnit,darovat,pronajmout,propachtovat nebo vvpůičit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavbv anebo ie přenechat iako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavbv k pozemku ve vlastnictví obce
<br> V souladu s ustanovením 5 39,odstavec 1,z.č.128/2000 Sb <.>,o obcích,v platném znění zveřejňujeme po dobu 15—ti dnů záměry statutárního města Brna
<br> 1.prodej pozemku p.c č.1840/22 ostatní plocha,zeleň o výměře 16 m2 v k.ú Husovice (informace o uvedeném záměru a dalším postupu i mapové podklady k nahlédnutí Vám poskytne Mgr.Zapletalová,AK— JUDr.Hroza & Mgr.Zapletal,Arne Nováka 4,602 00 Brno e—mail: zuzana.zap/eta! ova©pravnici org)
<br> 2.pl onajem pozemku p.c č.216/15 ostatní plocha,jiná plocha o výměře 52 m2,k.ú.Město Brno
<br> — změna nájemní smlouvy
<br> (informace 0 uvedeném zámě/u a dalšlm postupu [ mapové podklady k nahlédnutí Vám poskytne JUDr.Rehorova Mcg'etkovy odbot Magistrátu města B! na Malinovského nám 3,601 67 Bino,dv.205,tel.542173459,e- -mail.' tehotova sona©brna cz)
<br> 3.pronájem části pozemku p.c č.2366/3 ostatní plocha,zeleň o výměře 54 m2 v k.ú.Žabovřesky
<br>.2174/ /\
<br> (infotmace () uvedeném zamet u a dalším postupu i mapové podklady k nahlédnutí Vam poskytne Mg).Halouzková,Majetkový odbor Magistrátu města B) na Malinovského nám.3,601 67 Brno dv.205 <,>
<br> tel.5421 73158,e-mail: halouzkova.veronikagazbrno.cz)
<br> č.j.MMB/0140630/2021/Vich
<br> směna části pozemku p.č.75/1,ostatní plocha,ostatní komunikace,o výměře 2.697 m2,v k.ú.Holásky,která je oddělena geometrickým plánem č.754—36/2021 ze dne 2.3.2021 a nově označena jako pozemek p.č.75/8 o výměře 19 m2 v k.ú.Holásky ve vlastnictví statutárního města Brna za část pozemku p.č.75/5,ostatní plocha,ostatní komunikace,o výměře 8 m2,v k.ú.Holásky,která je oddělena geometrickým pl...

Načteno

edesky.cz/d/4546456

Meta

Prodej   Pronájem   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - jih      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz