« Najít podobné dokumenty

Město Přeštice - Konkurz na ředitele DD Kašperské Hory

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Přeštice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Konkurz na ředitele DD Kašperské Hory (390.67 kB)
PLZElŠlSKÝ KRAJ
<br> č.j.Pk-šMS/sossm V Plzni dne 22.března 2021
<br> vyhlašuje
<br> v samostatné působnosti jako zřizovatel škol a školských zařízení
<br> KONKURZ
<br> na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele školského zařízení
<br> Dětského domova,Kašperské Hory
<br> Předpoklady pro výkon činnosti ředitele:
<br> Odpovídající pedagogické vzdělání a pedagogická praxe dle zákona č.563/2004 Sb <.>,o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,psychická způsobilost podle zákona č.109/2002 Sb <.>,o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů,ve znění pozdějších předpisů,zjištěná osobou akreditovanou k oprávnění zjišťovat psychickou způsobilost podle citovaného zákona,organizační a řídící schopnosti,znalost školské legislativy a souvisejících předpisů,znalost školské ekonomiky a souvisejících předpisů,občanská a morální bezúhonnost,dobrý zdravotní stav <.>
<br> Písemné přihlášky do konkurzu zašlete nejpozději do 24.dubna 2021 na adresu:
<br> Krajský úřad Plzeňského kraje Odbor školství,mládeže a sportu Škroupova 18
<br> 301 00 PLZEN
<br> K přihlášce doložte:
<br> Úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (diplom a vysvědčení o státní závěrečné zkoušce,doklad o ukončeném studiu zaměřeném na speciální pedagogiku),doklad o průběhu zaměstnání potvrzený posledním zaměstnavatelem a délce pedagogické praxe,životopis (psaný vlastní rukou),koncepci rozvoje Dětského domova,Kašperské Hory (maximální rozsah 5 stran strojopisu),výpisz rejstříku trestů (ne starší tří měsíců),lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti uchazeče k výkonu vedoucí funkce <.>
<br> / Mgr.XXXXXX XXXXXXX náměstek hejtmanky Plzeňského kraje pro oblast školství a sportu

Načteno

edesky.cz/d/4545369

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Přeštice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz