« Najít podobné dokumenty

Město Přeštice - Konkurz na ředitele ZŠ Stříbro

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Přeštice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Konkurz na ředitele ZŠ Stříbro (334.54 kB)
PLZENSKÝ KRAj
<br> č.j.Pk-šMS/3057/21 V Plzni dne 22.března 2021
<br> vyhlašuje
<br> v samostatné působnosti jako zřizovatel škol a školských zařízení
<br> KONKURZ
<br> na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele školy
<br> Základní školy,Stříbro,Revoluční 1431
<br> Předpoklady pro výkon činností ředitele:
<br> Odpovídající pedagogické vzdělání a pedagogická praxe dle zákona č.563/2004 Sb <.>,o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,organizační a řídící schopnosti,znalost školské legislativy a souvisejících předpisů,znalost školské ekonomiky a souvisejících předpisů,občanská a morální bezúhonnost,dobrý zdravotní stav <.>
<br> Písemné přihlášky do konkurzu zašlete nejpozději do 24.dubna 2021 na adresu:
<br> Krajský úřad Plzeňského kraje Odbor školství,mládeže a sportu Škroupova 18
<br> 301 00 PLZEN
<br> K přihlášce doložte:
<br> Úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (diplom a vysvědčení o státní závěrečné zkoušce,doklad o ukončeném studiu zaměřeném na speciální pedagogiku),doklad o průběhu zaměstnání potvrzený poslednim zaměstnavatelem & délce pedagogické praxe,životopis (psaný vlastni rukou),koncepci rozvoje Základní školy,Stříbro,Revoluční 1431 (maximální rozsah 5 stran strojopisu),výpis z rejstříku trestů (ne starší tří měsíců),lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti uchazeče k výkonu vedoucí funkce <.>
<br> Égr.XXXXXX XXXXXXX náměstek hejtmanky Plzeňského kraje pro oblast školství a sportu

Načteno

edesky.cz/d/4545368

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Přeštice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz