« Najít podobné dokumenty

Obec Meclov - Oznámení o zamýšleném prodeji pozemků

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Meclov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámení o zamýšlením prodeji (185.92 kB)
Obec Meclov
<br> Meclov 137,345 21 Meclov
<br> OZNÁMENÍ o ZAMÝŠLENÉM PRODEJI POZEMKÚ
<br> 1.Obec Meclov oznamuie zamýšlený prodej pozemku a části pozemku
<br> Obec katastr.území pozemek velikost druh pozemku Meclov Jeníkovice u H.Týna 195/2 72 m2 ostatní plocha Meclov Jeníkovice u H.Týna 891* 4 m2 ostatní plocha
<br> *pozemek bude oddělen geometrickým plánem z pozemku,viz plánek
<br> 2.Obec Meclov gzw' á k podání případných námitek,nabídek a vyjádření a to nejpozději do 15 dnů ode dne
<br> vyvěšení.Případné námitky je nutné učinit písemným podáním na Obecním úřadu Meclov.Lhůta je zachována,je-li posledního dne lhůty učiněno podání na uvedené adrese,nebo je-li podání odevzdáno k poštovní přepravě <.>
<br> XXXXXXX XXXXXXXXX starostka obce Meclov
<br> Vyvěšeno na úřední desce úřadu a Elektronickou úřední desku: Vyvěšeno dne: 24.březen 2021
<br> Sejmuto dne:?.dubna 2021
<br> Razítko a podpis pracovníka odpovědného za vyvěšení: WW,či;
<br> Tel: 379428822 č.ú.:3828-321/0100 KB Domažlice IČO: 00253553 Fax: 379428822 e-mail: podatelnameclov©seznam.cz ID XXX.s.:aadfiq
<br> Geoportál GEPRO - tiskový výstup
<br> Měřítko 1 :446

Načteno

edesky.cz/d/4544458


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Meclov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz