« Najít podobné dokumenty

Obec Střelice okres Brno - MěÚ Šlapanice - Opatření obecné povahy - "Stanovení místní úpravy provozu (ul. Školní, Příční, Komenského)"

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Střelice okres Brno.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

MěÚ Šlapanice - Opatření obecné povahy - "Stanovení místní úpravy provozu (ul. Školní, Příční, Komenského)"
lillliiliilllll
<br> m u s lv p2£w Di COm
<br> MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠLAPANICE
<br> Masarykovo náměstí 100/7,664 51 Šlapanice pracoviště Opuštěná 9/2,656 70 Brno Odbor výstavby,silniční správní úřad
<br> IllilIIIIHIIIII
<br> Ilillllilllllil
<br> Číslo jednací: OV-ČJ/96210-20/KZA ObsÍĚŠĚiŽŠad 170“ do? ' Spisová značka: OV/21015-2020/KZA NA _03- 2021 l „bf Vyřizuje/linka: Bc.Zaneta Kryštofová/533304400 Dog/o dne; __________ Š 'Žjšřa—čššěšěif— E-mail: krystofova©slapanicecz j “ Ž ' V Brně dne: 12.03.2021
<br> x_pewwfaw»'„„vv Datová schránka: 2xfbbgj ("] “““““““““““““““ //)l Ukládací—z—nší
<br> %/
<br> Příloha: !; ______________ VEŘEJNÁ VYHLÁSKA “
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br> Městský úřad Šlapanice,odbor výstavby,podle ust.& 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu"),příslušný orgán státní správy ve věcech stanovení místní a přechodně úpravy provozu na pozemních komunikacích - na silnici II.a III.třídy,místní komunikaci a veřejně přístupné účelové komunikaci,v řízení zahájeném na základě podnětu obce Střelice,se sídlem nám.Svobody 111/1,664 47 Střelice,IČO 00282618 (dále též „podate/“) ze dne 14.12.2020 ve věci vedeného správního řízení o opatření obecné povahy podle ust.5 171 a následující části šesté zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní rád“) a podle ust.& 77 odst.1 písm.c) a ust.% 77 odst.5 zákona o silničním provozu a po předchozím projednání s dotčeným orgánem podle ust.g 77 odst.2 písm.b) a odst.3 zákona o silničním provozu,kterým je Policie ČR,Krajské ředitelství Policie Jihomoravského kraje,Specializované pracoviště dopravního inženýrství BM a BO,Kounicova 687/24,611 32 Brno,IČO 7515149 a po písemném stanovisku tohoto dotčeného orgánu,vydaného pod č.j.KRPB-239111-1/ČJ- 2020-0600DI ze dne 19.01.2021; podle ust.š 77 odst.1 písm.c) zákona o si...

Načteno

edesky.cz/d/4544228

Meta

Územní plánování   Stavební informace   Stavby   Dopravní informace   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Střelice okres Brno      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz