« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Nová Bělá - Usnesení z 12. zasedání zastupitelstva ze dne 22.3.2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Nová Bělá.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení z 12. zasedání zastupitelstva ze dne 22.3.2021
Statutární město Ostrava Městský obvod Nová Bělá
<br> Usnesení z 12.zasedání zastupitelstva konaného dne 22.3.2021 usn.137 - 147
<br> V.R - v.I2 - XXXXX XXXX Mgr.XXXX XXXXXXXX starosta místostarosta
<br> XXX/XX Zastupitelstvo městského obvodu Nová Bělá s e h v a ] uj e program jednání zasedání zastupitelstva městského obvodu s doplněním bodu :
<br> 138/12 Zastupitelstvo městského obvodu Nová Bělá 1) na základě vyjádření ověřovatelů zápisu Davida Bahra a XXXXX Krčmarského s c XX v a l uj e zápis z 11.zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 21.12.2020
<br> 139/12 Zastupitelstvo městského obvodu Nová Bělá 1 ) u r ě u j e za ověřovatele zápisu o průběhu zasedání: Ing.Reginu Gogelovou & Janu Filipovou
<br> 2 ) s c b v a l u ] e návrhovou komisi ve složení: Ing.Dalibora Kanclíře a MUDr.Iva Gómisiewicze
<br> 140/11 Zastupitelstvo městského obvodu Nová Bělá bere na vědomí
<br> zprávu o činnosti rady městského obvodu a úřadu městského obvodu za období 21.12.2020 do 22.3.2021
<br> 141/12 Zastupitelstvo městského obvodu Nová Bělá schvaluje zprávu o výsledku hospodaření za leden až únor 2021
<br> 142/12 Zastupitelstvo městského obvodu Nová Bělá projednalo Žádost statutárního města Ostrava 0 stanovisko městského obvodu Nová Bělá,zda má Zájem o svěření pozemku p.č.1627/1,na němžje vybudována cyklostezka <.>
<br> Schvaluje Kladné stanovisko k žádosti
<br> 143/12 Zastupitelstvo městského obvodu Nová Bělá 1 ) p r o j e d n a l ()
<br> záměr přijetí daru - pozemku parc.č.1226/42 orná půda o výměře 3Om2 v k.ú.Nová Bělá obec Ostrava,jehož součástí je i vybudována komunikace
<br> 2) rozhodlo
<br> Přijmout dar —parc.č.l226/42,orná půda o výměře 30m2 v kú Nová Bělá,obec Ostrava,jehož součástí je i vybudována komunikace od manželů Pchálkových
<br> 3) ukládá
<br> starostovi,požádat radu města Ostravy () souhlas spřijetím daru výše uvedené nemovitosti
<br> 144/12 Zastupitelstvo městského obvodu Nová Bělá nedoporučuje zastupitelstvu města Ostravy záměr prodeje pozemku parc.č....

Načteno

edesky.cz/d/4544189

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Ostrava - Nová Bělá      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz