« Najít podobné dokumenty

Obec Sedlejov - Záměr prodeje pozemku

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Sedlejov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

GP
VÝKAZ DOSAVADNÍHO A NOVÉHO STAVU ÚDAJÚ KATASTRU NEMOVITOSTÍ
<br> Dosavadní stav Nový stav
<br> Označení Vyměra parcely Druh pozemku Označení Výměra paroely Druh pozemku Typ stavby Způso Porovnání se stavem evidence právních Vztahů WW“ Went“ ? _ Dllpřechazízpozemku Číslolistu Výměradlu Označe Digg“ Způsobvyužitt pagar“ Způsobvyužítl Způsobvyužrtí 3532; kaaošrrůačene'ggšjšim vlastnictvi nícňlu
<br> ra m2 ha m2 nemovitosti evidenct na m2
<br> ostat.pl.ostat.pl.2568/1 1 35 77 ostat.kom 2568/1 1 35 07 ostat.kom 0 2568/1 10001 1 35 07 2568/18 70 % 0 2568/1 10001 70 st.27 10 29 zast.pl.st.27 10 29 zast.pl.[ŠP—da o 37 st.28 11 16 zast.pl.st.28 11 16 zast.pl.rŽČP-džen o 244 st.29 14 14 zast.pl.st.29 14 14 zast.pl.ršgřm 0 134 126 1 47 zahrada 126 1 47 zahrada 0 37 127 1 40 zahrada 127 1 40 zahrada 0 244 128.1 34 zahrada 128 1 34 zahrada 0 244 132 1 57 zahrada 132 1 57 zahrada 0 134 1 77 14 1 77 14
<br> Zpřesnění geometrického a polohového určení pozemků podle 5 50 odst.1 písm.a) katastrálního zákona navržené
<br> v tomto geometrickém plánu lze v katastru nemovitostí provéstjen na základě souhlasného prohlášení <.>
<br> GEOMETRICKÝ PLÁN pro
<br> rozdělení pozemku a zpřesnění hranic pozemků
<br> Georrietrícky plan wem uredne opravneny zememencky inzenyr:
<br> Stejnopis ovenl uredne opravnenv zememericg inženm
<br> Jméno,přílmení lng.Leoš Pemíca JménO.příimení $$$" fer/WCQ Číslo položkv seznamu oprávněných Číslo položky seznamu oprávněných '— —v c; (: zeměměřických inženýrů 1757/98 Éměměřických inženýrů: ff “' 7 „z ó
<br> Dne: 18.02.2021 ČÍSKJ' 9 8 / 2 1 Dne.71.3 Žili Číslo: ]OJ /27'
<br> Náležitostml a přesnosti “povida právním přemlsům <,>
<br> Tento stejnopis omovída geometrickému planu v elektronické podobě uloženému v dokumentaci k tastralnlho úřadu <.>
<br> Katastrální úřad souhlasí s očíslovánim parcel <.>
<br> KÚ pro Vysočinu
<br> KPJíhlava XXX XXX XXXXXXX
<br> Vyhotovítel: Hloušek s.r.o.Vančurova 3361/56 615 00 Brno
<br> Číslo planu: 253 - 19/2021
<br> Okres: Jihlava...
Záměr prodeje
OBEC SEDLEJOV
SEDLEJOV 45,588 62 URBANOV
<br> IČO: 00286605
<br> E-MAIL: sedlejov@volny.cz,www.sedlejov.cz
<br> ___________________________________________________________________________
<br>
<br> Oznámení:
<br> Obec Sedlejov oznamuje záměr prodeje pozemku <.>
<br> Jedná se o pozemek p.č.2568/18 o výměře 70 m
2
<br>,dle geometrického plánu č <.>
<br> 253-19/2021 <.>
<br>
<br>
<br> Vyvěšeno: 24.3.2021
<br>
<br> Sejmuto: …………

Načteno

edesky.cz/d/4543194

Meta

Prodej   Prodej   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Sedlejov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz