« Najít podobné dokumenty

Obec Horní Újezd (Svitavy) - Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Horní Újezd (Svitavy).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce [0,25 MB]
STAROSTA OBCE HORNÍ ÚJEZD
<br> podle % 103 odst.5 zákona o obcích
<br> svolává
<br> ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
<br> na 30.03.2021 od 19.00 hod v zasedací místnosti obecního úřadu
<br>.<.>.<.>.<.>.<.> COOOUOUOIOOOIIO IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII C.<.>.—.<.>.<.>.<.> O.<.>.<.>.<.> QOOQOQOQOQOOOI.<.> 00.0.00.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> Program :
<br> 1.2.3.4 <.>
<br> 5.6 <.>
<br> 7 <.>
<br> Volba návrhové komise
<br> Volba ověřovatelů
<br> Koutrola plnění usnesení z minulého zasedání
<br> Projednání závěrečného účtu obce Horní Újezd za rok 2020 a zprávy KÚ PK ze dne 4.3.2021 O výsledku přezkoumání hospodaření obce Horní Újezd za rok 2020
<br> Projednání účetní závěrky obce Horní Újezd za rok 2020
<br> Projednání návrhu smlouvy O smlouvě budoucí mezi obcí HÚ a ČEZ Distribuce na zřízení VB 4 pro akci: Horní Újezd,parcela 523/5 — kNN
<br> Projednání návrhu smlouvy mezi obcí HÚ a Cetin a.s.O umístění veřejné komunikační sítě na Obecní pozemky č.parc.1008/3 a č.parc.1155 na k.ú.Horní Újezd u Litomyšle
<br>.Projednání návrhu smluv mezi obcí HÚ a DS DELTA na Opravu místních komunikací
<br> v místní části Víska a Podlubníček
<br>.Projednání žádosti p.Pravoslava Dvořáka na odkup obecního pozemku č.parc.967/1 za
<br> cenu: 20,- Kč/m2 za účelem výstavby RD
<br> 10.Projednání žádosti p.Vojtěcha Hanuse na vybudování (umístění) mostku na obecní
<br> pozemek č.parc.996/1
<br> 11.Projednání možné koupě přívěsného vozíku vč.příslušenství pro SDH Horní Újezd 12.Různé 13.Diskuse
<br> 14.Usnesení
<br> v Horním Újezdu dne 22.03.2021
<br> %
<br> Ing.XXXXX XXXXXX starosta obce Horní Ujezd
<br> Vyvěšeno na úřední desce dne: 22.03.2021 Sejmuto z úřední desky dne:

Načteno

edesky.cz/d/4542678

Meta

Jednání zastupitelstva   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Horní Újezd (Svitavy)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz