« Najít podobné dokumenty

Obec Plav - co platí pro občany od 22.3.2021 + desatero zásad (2 přílohy)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Plav.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

SKM_C22721032310021.pdf [0,54 MB]
DESATERO ZÁSAD: © Používejte certifikované ochranné pomůcky dýchacích cest s
<br> dostatečnou účinností,tedy alespoň 94 procent — respirátory FFP2 nebo FFP3 či nanoroušky <.>
<br> © Ochranné pomůcky dýchacích cest noste správně — na ústech i nose a dostatečně utěsněné tak,aby plnily svou funkci <.>
<br> © Nepřekračujte životnost ochranné pomůcky dýchacích cest a včas ji vyměňte za novou.Řiďte se pokyny výrobce,nebo pomůcku vyměňte dříve,je—li vlhká <.>
<br> © Ochranou pomůcku dýchacích cest noste pečlivě nasazenou i mimo veřejné prostory při kontaktu v soukromí,vyjma kontaktu se členy vlastní domácnosti <.>
<br> © Dodržujte bezpečný rozestup od ostatních osob alespoň 2 metry <.>
<br> ©Dodržujte karanténu.Pokud se necítíte dobře,kontaktujte lékaře a je-li to možné,zůstaňte doma,i když karanténu nařízenou nemáte <.>
<br> © Často a důkladně si myjte ruce mýdlem a teplou vodou.Pokud si nemůžete ruce umýt,použijte vírucidní dezinfekční prostředek.Pravidelně dezinfikujte také svůj telefon,kliky dveří,volant a další předměty,kterých se často dotýkáte <.>
<br> © Alespoň třikrát denně provádějte intenzivní větrání v délce trvání asi 10 minut tak,aby se vyměnilo maximum vzduchu v místnosti <.>
<br> © Ve společnosti,mimo vaši domácnost,se chovejte rozumně & s respektem k ostatním.Přistupujte k situaci zodpovědně.Nikdy nevíte,zda vy nebo člověk,se kterým jste se právě setkali,nejste v první,bezpříznakově,ale nakažlivé fázi onemocnění COVID—19 <.>
<br> © Udržujte své tělo v dobré kondici a podporujte svou imunitu.' Informace si ověřujte u skutečných odborníků.V případě nejistoty požádejte o XXXX svého lékárníka <.>
<br> Česká lékarnícká komora (ČLnK)
<br> 6 \? & f***
SKM_C22721032310020.pdf [0,42 MB]
00
<br> J
<br> co L.<.> -\ :rírnor oněm tr DD zzmmzrta:
<br> Povinnost nosit všude na zastavěném území obce chirurgickou roušku nebo respirátor.Výjimka platí XXX v případě,že je člověk sám v přírodě <.>
<br> Ochrana dýchacích cest je povinná i na pracovišti.Výjimku mají jen lidé,kteří jsou v místnosti sami <.>
<br> Na místech,kde je větší koncentrace lidí,je povinný respirátor <.>
<br> Platí to například v prodejnách,provozovnách a v dopravě (včetně zastávek)
<br> Stravovací provozy nadále budou moci občerstvení prodávat přes výdejní okénka.Ta mohou být otevřená do 21.hodiny.Opustit bydliště za jiným účelem (než je práce,nákup,lékař),například na vycházku či si jít zaběhat,je možné přes den od 5:00 do 21:00,a to pouze po území obce,nikoli okresu.Venčení psů v noci je možné pouze do 500 metrů od bydliště.Při pobytu venku se nesmí blíže stýkat osoby,které spolu nežijí ve společné domácnosti.(Pro cestu do zaměstnání či k lékaři v rámci okresu není zapotřebí žádný doklad.)
<br> Cesty mezi okresy jsou až na výjimky zakázány <.>
<br> Pobyt v přírodě je XXXXX XXX na území vlastního okresu <.>

Načteno

edesky.cz/d/4542673

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Plav      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz