« Najít podobné dokumenty

Obec Malá Veleň - Usnesení vlády ČR o přijetí krizového opatření - zásobování kyslíkem

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Malá Veleň.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení vlády ČR o přijetí krizového opatření - zásobování kyslíkem (91.43 kB)
Ročník 2021
<br> SBÍRKA ZÁKONŮ
ČESKÁ REPUBLIKA
<br> Částka 54 Rozeslána dne 22.března 2021 Cena Kč 37,–
<br> O B S A H :
<br> 139.Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
<br>
<br> 139
<br> USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
<br> ze dne 22.března 2021 č.312
<br> o přijetí krizového opatření
<br> V návaznosti na usnesení vlády ze dne 26.února 2021 č.196,kterým vláda v souladu s čl.5 a 6 ústavního
zákona č.110/1998 Sb <.>,o bezpečnosti České republiky,vyhlásila pro území České republiky z důvodu
ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území
České republiky nouzový stav,a ve smyslu § 5 písm.a) až e) a § 6 zákona č.240/2000 Sb <.>,o krizovém řízení
a o změně některých zákonů (krizový zákon),ve znění pozdějších předpisů,pro řešení vzniklé krizové
situace rozhodla o přijetí krizových opatření,tímto podle § 6 odst.2 písm.f) krizového zákona <.>
<br> Vláda
<br> I.nařizuje přednostní zásobování poskytovatelů zdravotnické záchranné služby a poskytovatelů akutní
lůžkové péče právnickým osobám:
<br> 1.XXXXX XXX a.s <.>,IČO XXXXXXXX,U Technoplynu 1324,Kyje,198 00 Praha 9 <,>
<br> 2.Messer Technogas s.r.o <.>,IČO 40764788,Zelený pruh 1560/99,140 02 Praha 4 <,>
<br> 3.SIAD Czech spol.s r.o <.>,IČO 48117153,Prague Office Park II,K Hájům 606/2 b,155 00 Praha 5,a
<br> 4.AIR PRODUCTS,spol.s r.o <.>,IČO 41324226,J.Š.Baara 2063/21,405 02 Děčín <,>
<br> a to pro výrobek: medicinální kyslík;
<br> II.ukládá ministru zdravotnictví ve spolupráci s místopředsedou vlády,ministrem průmyslu a obchodu
a ministrem dopravy zajistit projednání s právnickými osobami uvedenými v bodu I.tohoto usnesení
podmínky dodávek výrobku,včetně jeho množství,termínů a způsobu dodání <.>
<br> Provedou:
ministr zdravotnictví <,>
místopředseda vlády,ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy <,>
1.místopředseda vlády a ministr vnitra
<br> Předseda vlády:
<br> Ing.Babiš v.r <.>
<br> Sbírka zákonů č.139 / 2021Strana 1146 Částka 54
<br>
<br> Sbír...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Malá Veleň      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz