« Najít podobné dokumenty

Obec Malá Veleň - Pečujete o osobu blízkou?

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Malá Veleň.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Leták 2 (346.12 kB)
KURZ “PEéUJEME
DUSTOJNE"
<br> Vzdélévaci kurz vedeny
zku§enou psycholoikou
a lektorkou,ktery Vém
poskytne informace,jak
peéovat dflstojné <.>
<br> PODPORNA
SKUPINA
<br> 'lx za 14 dnl' se setka’va’
skupina peéujicich.aby
mohli spoleéné sdl‘let
své pocity a piedévat si
tipy,jak peéovat <.>
<br> Véechny sluiby
nabizime zdarmu
<br> INDIVIDUALNE
PORADENSTVI
<br> Osobné,telefonicky
nebo online se spojte s
individuélni odbornou
poradkym’ a proberte
Va§i situaci.Dozvite se
informace a rady,které
Vém pomohou s péél’ <.>
<br> M
KouéovANi
<br> Peéujl’ci — myslete i na
sebe! Nabizime
setkévani s kouéem pro
vaée cile,plény a sny.<.>.<.>
Kouéovénl’je proces <,>
ktery podporuje
hleda’nl’ individuélnich
Feéenl’ a rozvoj élovéka
v osobni i pracovni
oblasti <.>
<br> KONZULTACE S
PSYCHOLOGEM
<br> Setkejte se 5
psychologem a
promluvte si <.>
<br> PSYCHOHYGIENA
NA MiRu
<br> Poradl‘me,jak relaxovat <,>
posilit psychickou
odolnost a ochrénit
duéevni zdravi <.>
<br> TELEFONICKA
KRIzovA PODPORA
<br> Podpora na telefonu pfi
pFekonévéni krize nebo
obtiiné iivotnl’ situace <.>
Leták 1 (244.05 kB)
Evropska ume Evmpskv sooalnl fond Operac'nl program Zamésmanosx KONTAKTUJTE NAs M Eliéka Kristkové tel.777 956 317 elkristkova@gmail.com www.dsmozaika.cz PEéUJETE o osoau BLiZKOU? o SENIORA,SENIORKU,o osoau s DEMENCiNEBO ALZHEIMEROVOU CHOROBOU? < N EBQJTE SE POZADAT O POMOC PECUJTE TAKE XXXX o SEBE
Leták (953.94 kB)
x " ‘ Evropska' unie
C7
<br> * * EvropskV socia’lnl’fond \1 0"
<br> t.<.> <.>
a.at Operacm program Zamestnanost mHADKovA
(HAlOuPKA
<br> NABiziME vAM ZDARMA l'JéAST
v KURZU
<br> a daléi podporu v projektu
PEéUJEME o TY,KTERi PEéUJi <.>
<br> Jak peéovat doma o osoby s nemoci <,>
handicapy.<.>.jinf/m omezenl’m <.>
<br> Rady,kde hledat informace,na koho
se obrétit,jak jednat s L'JFady <.>
<br> Samostatny blok,<,> jak peéovat o sebe
a v pééi nevyhoFet“ <.>
<br> Informace o ALZHEIMEROVE CHOROBE <.>
<br> INDIVIDyALNi'SETKANi <,>
PRO PECUJICI s PORADKYNI
<br> INDIVIDUALNI' KONZULTACE
s PSYCHOLOGEM
<br> SETKAVANi SI; v RAMCI
SVEPOMOCNE SKUPINY
<br> Vice informacl’ Zl'skéte na:
E|i§ka Kristkové
<br> 777 956 317
elkristkova@gmail.com
<br> n Peéujeme o osoby s Alzheimerovou chorobou

Načteno

edesky.cz/d/4542667

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Malá Veleň      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz