« Najít podobné dokumenty

Obec Žerotín - Oznámení záměru o pronájmu části pozemku

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Žerotín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha_situace_pronájmu.pdf
Záměr obce_pronájem.pdf
OBEC ŽEROTÍN
<br> Žerotín 13,784 01 Litovel <,>
<br> Tel: 585 380 267,723 088 801,e-mail: podatelna@obeczerotin.cz
<br>
<br> V souladu s ustanovením § 39 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení) <,>
<br> ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje OBEC ŽEROTÍN po dobu 15 dnů tento záměr:
<br>
<br> OZNÁMENÍ ZÁMĚRU O PRONÁJMU ČÁSTI
<br> POZEMKU
<br>
<br> Předmět nájmu: část pozemku parc.č.169 v k.ú.Žerotín o výměře 0,68m2 vymezeném
<br> přílohou pro umístění automatu sloužícího k vydávání a přijímání zásilek <.>
<br>
<br>
<br> Druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří
<br>
<br> Smluvní vztah: Smlouva
<br>
<br>
<br> K záměru obce se mohou zájemci vyjádřit a předložit své nabídky,které musejí být doručeny
<br> obecnímu úřadu do 8.dubna 2021 12:00 hodin <.>
<br>
<br> Zasláním žádosti o pronájmu části pozemku v Žerotíně nevzniká účastníkovi řízení právní
<br> nárok na uzavření nájemní smlouvy v návaznosti na předmět nájmu.Obec Žerotín si vyhrazuje
<br> právo změnit či doplnit tento záměr,případně od něj odstoupit či tento záměr zrušit.Účastníci
<br> záměru o pronájmu,nemají nárok na úhradu nákladů,spojených s účastí v tomto záměru <.>
<br> Pro více informací je možno kontaktovat starostu obce na tel.723 088 801 <.>
<br>
<br> Příloha: mapka situace umístění
<br>
<br>
<br> XXXXXX XXXXXX,v.r <.>
<br> starosta obce
<br>
<br> Zveřejněno na úřední desce dne: 23.03.2021
<br> Sejmuto z úřední desky dne:

Načteno

edesky.cz/d/4542665

Meta

Pronájem   Pronájem   Zveřejnění záměru  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Žerotín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz