« Najít podobné dokumenty

Obec Dřísy - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dřísy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

20210322103151.pdf (PDF 1.06 MB)
Í ' paškál—ai ÚĚČP_9ÉÍŠÍ_
<br>."4" "lhala.l- Á „,„,<,> Pnioi'gy:.<.>.<.>.)."i“.<.>.<.>.<.>.Mestsky urad Brandys nad Labem-Stara Boleslav Č-l- JL;._'_ť._ »?.- -- Masarykovo náměstí 1/6 F_d " “ 01 Brandýs nad Lam-staráb go.<.>.<.>.<.> llllllllllllllll llllll lllll lllllllllllll brnlvp21v005xh Odbor dopravy Naše čj.: MÚBNLSB-OD-28106/2021-KENJI 3K značky s.r.o.Naše sp.zn.: OD-9078/2021-KENJI IČ 25056271 Vyřizuje: Mgr.Bc.XXXX XXXXX Jiráskova č.p.XXXX/X Tel.: XXX 909 344 251 01 ŘÍČANY u PRAHY E-mail: jiri.kenda©brandysko.cz Datum: 18.03.2021
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Opatření obecné povahy
<br> Městský úřad Brandýs nad Labem — XXXXX XXXXXXXX,Odbor dopravy,jako příslušný správní orgán podle ustanovení 5 124 odst.(6) zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o silničním provozu“),na základě návrhu,který dne 17.3.2021 podala spol.3K Značky s.r.o <.>,IČ: 25056271,se sídlem Jiráskova 1519,251 01 Říčany (dále jen „Žadatel“) a předchozího projednání s Krajským ředitelstvím policie Středočeského kraje,Dopravní inspektorát,Územní odbor Praha venkov - VÝCHOD (dále jen „Policie“),podle ustanovení 9 77,odst.1) písm.c,zákona o silničním provozu
<br> stanoví
<br> přechodnou úpravu provozu na silnicích II.a III.třídy vedoucích na území obce s rozšířenou působností Brandýs nad Labem - XXXXX XXXXXXXX,okres Praha - východ z důvodu označení pracovního místa při realizaci akcí spojených s odstraňováním havárií a provádění běžné údržby pozemních komunikací,v termínu od 1.4.2021 do 31.3.2022 <.>
<br> Přechodná úprava provozu spočívá v umístění přechodného dopravního značení,dopravního zařízení a světelného signalizačního zařízení v rozsahu předloženého dopravně inženýrského opatření (DIO),odsouhlaseného policií ve vyjádření ze dne 1.3.2021,č.j.-KRPS-48915-1/ČJ-2021-011506.DIO (situace B/1; B/2; B/3; B/6; B/7; B/8; B/14.2; B/14.3; B/24; B/25.1; B/25.2; B/25.3; C/1; C/2; C/4; C/5; C/6; C/10c; C/11; C/11; ...

Načteno

edesky.cz/d/4539530

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dřísy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz