« Najít podobné dokumenty

Obec Dřísy - Zápis č.1/2021

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dřísy.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis-1-2021.pdf (PDF 461.34 kB)
Zápis č.1
<br> ze zasedání ZO konaného dne 8.2.2021
<br> Přítomni: paní F rajová,Kolínská,Podhorová,Tesařová a Zlatohlávková <,>
<br> pan Novotný a Korbel paní Flanderková se dostavila v průběhu zasedání
<br> Omluveni: pan Klepsa
<br> Doba zasedání: 18.00 — 21:40 hodin
<br> Kbodu 1 - Zaháiení
<br> Paní starostka zahájila zasedání a konstatovala,že je přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva a zasedání je tudíž usnášeníschopné.Uvedla,že bude pořízen zvukový záznam,který bude po vytvoření zápisu smazán.Zapisovatelkou určila paní Tischlerovou.Ověřovateli zápisu budou paní Tesařová a pan Korbel <.>
<br> Poté starostka předložila ke schválení program zasedání:
<br> Zahájení
<br> Kontrola usnesení z minulého zasedání Rozpočtové opatření č.1/2021 Schválení inventur k 31.12.2020 Záměr pachtu obecních pozemků,schválení koupě pozemku Aktuální informace o dotacích
<br> ZŠ a MŠ Dřísy
<br> Stavební záležitosti v obci
<br> Různé
<br> Diskuze
<br> Závěr
<br> řpp$HQMřWNH
<br> )—Ay—A
<br> Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: O ZO schválilo program zasedání <.>
<br> K bodu 2 - Kontrola usnesení z minulého zasedání
<br> Úkoly jsou průběžně plněny.ZO bere na vědomí <.>
<br> K bodu 3 - Rozpočtové opatření č.I/2021
<br> Paní Tischlerová seznámila přítomné s návrhem Rozpočtového opatření č <.>
<br> 1/2021 <.>
<br> Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
<br> ZO schválilo Rozpočtové opatření č.1/2021 (Příloha č.1) <.>
<br> Paní starostka informovala přítomné,že k 31.12.2020 přišlo obcí ve sdílených daních (včetně kompenzačního balíčku) 15.079.968,63Kč,což j e oproti roku 2019 XXX o XXX.XXX,XXKč méně.ZO bere na vědomí <.>
<br> K bodu 4 - Schválení inventur k 31.12.2020
<br> Starostka seznámila přítomné s inventurami k 31.12.2020 <.>
<br> Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0 ZO schválilo inventuru obecního majetku k 31.12.2020 <.>
<br> K bodu 5 — Záměr pachtu obecních pozemků,schválení koupě pozemku
<br>.Pacht vinice — díl „A“ Bývalý pachtýř RŘ měl vinici propachtovanou od r...

Načteno

edesky.cz/d/4539529

Meta

Veřejná vyhláška   Veřejná zakázka   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dřísy      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz