« Najít podobné dokumenty

Obec Polepy (Kolín) - Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení - Sběrný dvůr Polepy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Polepy (Kolín).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

zde. (700.91 kB)
<.> /3
<br> Městský úřad Kolín
Odbor výstavby – stavební úřad
Karlovo náměstí 78,280 12 Kolín I,e-podatelna: posta@mukolin.cz
tel.: +420 321 748 231,fax: +420 321 720 911,e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz
sídlo odboru: Zámecká 160,Kolín I
<br>
<br> Naše čj.: MUKOLIN/SU 19597/21-zak
Obec Polepy,IČ 00235644
Polepy 131
280 02 Kolín 2
<br> zast.XXXX XXXXXXX,XX.XX.XXXX
Nebovidy XXX
280 02 Kolín 2
<br> Naše zn.: SU 1332/2021
<br> Počet listů: 3
Příloh/listů: 0
<br> Vyřizuje: XXXXXX XXXXXX
Telefon: XXX XXX XXX
E-mail: tereza.zakova@mukolin.cz
<br> Datum: 02.03.2021
<br>
<br>  obec Polepy; pozemky p.č.274/11,p.č.89/23,p.č.89/51 a p.č.135/6 v k.ú.Polepy u Kolína
<br>  sběrný dvůr
<br>
<br> Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení
<br>
Dne 13.1.2021 podala Obec Polepy,IČ 00235644,Polepy 131,280 02 Kolín 2,zast.XXXX XXXXXXX,nar <.>
XX.XX.XXXX,bytem Nebovidy 142,280 02 Kolín 2 (dále jen „stavebník“) žádost o vydání společného
územního rozhodnutí a stavebního povolení (dále jen „společné povolení“) pro stavbu: sběrný dvůr (dále jen
„stavební záměr“) na pozemcích p.č.274/11,p.č.89/23,p.č.89/51 a p.č.135/6 v katastrálním území
Polepy u Kolína <.>
<br> Dnem podání žádostí bylo zahájeno společné územní a stavební řízení (dále jen „společné řízení“) ve výše
uvedené věci <.>
<br> Stavební záměr obsahuje:
nový sběrný dvůr,který bude umístěn na pozemcích p.č.274/11,p.č.89/23,p.č.89/51 a p.č.135/6
v katastrálním území Polepy u Kolína.Objekt bude sloužit ke shromažďování odpadů.Odpady budou
ukládány do příslušných nádob a předávány k odstranění externím firmám mimo areál.Vjezd do areálu se
bude nacházet na konci místní komunikace (p.č.274/11 v k.ú.Polepy u Kolína) <.>
<br>
- opěrná stěna (ŽB stěna 40,97 m a ŽB pražce 21,5 m)
o na hranici s pozemky p.č.135/3,p.č.135/2,v k.ú.Polepy u Kolína
<br> - technické zázemí (buňka o zastavěné ploše 13,8 m2 a výšce 2,6 m; nepředpokládá se souvislé
využívání objektu,objekt bude sloužit pouze jako technické zázemí pro areál s možn...

Načteno

edesky.cz/d/4537957

Meta

Stavební informace   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Polepy (Kolín)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz