« Najít podobné dokumenty

Obec Malá Veleň - Usnesení vlády ČR o přijetí krizového opatření

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Malá Veleň.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení vlády ČR o přijetí krizového opatření (132.28 kB)
Ročník 2021
<br> SBÍRKA ZÁKONŮ
ČESKÁ REPUBLIKA
<br> Částka 51 Rozeslána dne 18.března 2021 Cena Kč 53,–
<br> O B S A H :
<br> 131.Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
<br> 132.Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
<br> 133.Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
<br> 134.Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
<br> 135.Usnesení vlády České republiky o změně krizového opatření vyhlášeného pod č.100/2021 Sb.a o změně krizového
opatření vyhlášeného pod č.112/2021 Sb <.>,ve znění změny vyhlášené pod č.130/2021 Sb <.>
<br>
<br> 131
<br> USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
<br> ze dne 18.března 2021 č.296
<br> o přijetí krizového opatření
<br> V návaznosti na usnesení vlády č.196 ze dne 26.února 2021,kterým vláda v souladu s čl.5 a 6 ústavního
zákona č.110/1998 Sb <.>,o bezpečnosti České republiky,vyhlásila pro území České republiky z důvodu
ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území
České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm.a) až e) a § 6 zákona č.240/2000 Sb <.>,o krizovém řízení
a o změně některých zákonů (krizový zákon),ve znění pozdějších předpisů,pro řešení vzniklé krizové
situace,rozhodla o přijetí krizových opatření,tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm.c) až e) a § 6 odst.1
písm.b) krizového zákona <.>
<br> Vláda
<br> I.nařizuje s účinností ode dne 20.března 2021 od 00:00 hod.do dne 28.března 2021 do 23:59 hod.všem
poskytovatelům sociálních služeb,poskytujícím sociální služby podle § 49 a 50 zákona č.108/2006 Sb.<,>
o sociálních službách,ve znění pozdějších předpisů,(domov pro seniory,domov se zvláštním režimem) <,>
aby v případě vycházky uživatelů mimo objekt nebo areál zařízení,ve kterém je poskytována sociální
služba,a to po dobu trvání nouzového stavu,byly splněny tyto podmínky:
<br> 1.vycházka bude umožněna za podmínky,že uživatel bezprostředně po návratu bude umístěn do od-
dělených prostor a do 72 hodin od ukonče...

Načteno

edesky.cz/d/4536706


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Malá Veleň      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz